Jesteś zarządca nieruchomości lub zarządcą wspólnoty mieszkaniowej? Koniec żmudnej pracy na arkuszach kalkulacyjnych. Ułatw sobie pracę i skorzystaj z nowego systemu zarządzania wspólnotą mieszkaniową.

Platforma EWSP.PL to system online do prowadzenia komunikacji z mieszkańcami Wspólnot Mieszkaniowych oraz realizacji zadań cyklicznych. Jest to produkt adresowany zarówno do Zarządców Nieruchomości jak i Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych zarządzających swoją nieruchomością samodzielnie.

EWSP.PL ułatwia pracę w obszarze, w którym do tej pory wykorzystywano arkusze kalkulacyjne, dokumenty tekstowe, programy pocztowe lub tablice ogłoszeniowe. Od teraz wszystko jest dostępne w jednym miejscu, a dostęp jest możliwy z każdego miejsca na świecie.

Dzięki naszemu systemowi zaoszczędzisz czas i pieniądze.

Projektując system EWSP.PL opieraliśmy się na doświadczeniu wielu Zarządców Nieruchomości. Stosując najlepsze dostępne na rynku praktyki stworzyliśmy system, który dostarcza następujące funkcje:

  • Kalendarz przeglądów we Wspólnocie Mieszkaniowej.
  • Automatyczny system raportowania na temat postępu realizacji zadań i cyklicznych obowiązków Wspólnoty.
  • Powiadamianie mieszkańców o zebraniach, terminach i nowych ustaleniach.
  • Automatyczne generowanie planów budżetowych.
  • Archiwizacja dokumentów Wspólnoty.
  • Prowadzenie zebrań Wspólnoty na odległość.
  • Komunikacja z mieszkańcami za pośrednictwem tablicy ogłoszeniowej i zasobów plików.

 poig

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego