Współtwórca programu „Podziel się posiłkiem”, jednego z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce przedsięwzięć społecznych, od marca będzie kierował instytucją, która opiekuje się kliniką „Przylądek Nadziei”. Najnowocześniejszym w Polsce szpitalem dla dzieci chorych na raka. – Rozwiniemy współpracę międzynarodową: naukową, medyczną, społeczną i profesjonalną – zapowiada Przemek Pohrybieniuk. Planuje także tworzenie programów partnerskich z biznesem.

Stery instytucji, która od ponad 27 lat finansuje leczenie dzieci chorych na raka z całej Polski, Przemek Pohrybieniuk przejmie 1 marca 2019 roku. Informacja o powołaniu go do zarządu Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” została ogłoszona podczas Gali Zwycięzców we Wrocławiu. Największego w Polsce spotkania osób wyleczonych z choroby nowotworowej.

– Fundacja podejmuje nowe wyzwania i nowe projekty. Zależy nam bardzo, aby dotychczasowe osiągnięcia Fundacji i lekarzy skupionych w Przylądku Nadziei były dostrzegane i rozwijane poza granicami naszego kraju. Chcemy włączyć się w światowe badania, dlatego potrzebujemy osób , które doskonale znają międzynarodowe korporacje oraz realizowały w nich społecznie odpowiedzialne projekty. Doświadczenie pana Przemka Pohrybieniuka jest więc w tym wypadku bezcenne. To idealna osoba na stanowisko prezesa zarządu – mówi Grzegorz Dzik, przewodniczący Rady Fundacji.

Przemek Pohrybieniuk to znana postać w polskim biznesie i w środowisku organizacji społecznych. Był członkiem zarządu Danone, szefem ACCA w Polsce i w Krajach Bałtyckich – międzynarodowej organizacji kształcącej ekspertów z branży finansowej; dyrektorem marketingu, komunikacji oraz relacji zewnętrznych w czołowych międzynarodowych firmach doradczych i prawnych.

Ma również duże doświadczenie w działalności charytatywnej. Był wiceprezesem Forum Odpowiedzialnego Biznesu i współtworzył ruch Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Polsce. Będąc w Danone kierował zespołem, który stworzył jeden z najbardziej znanych w Polsce programów społecznych – „Podziel się posiłkiem” (w bliskiej współpracy z Bankami Żywności) oraz wprowadził na rynek pierwszy w Europie produkt użyteczny społecznie „Mleczny Start” (we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka, Biedronką i Maspexem).

– Powołanie na stanowisko prezesa Fundacji to dla mnie to wielki zaszczyt i zobowiązanie. Po prawie 25 latach pracy w biznesie zdecydowałem się na objęcie roli szefa jednej z czołowych instytucji dobroczynnych w Polsce, jaką jest Fundacja. W tej roli wykorzystam moje doświadczenie z budowania ogólnopolskich programów łączących biznes i sferę społeczną, a które przynosiły konkretne rezultaty i miały pozytywny wpływ na społeczeństwo. Obok doświadczenia wniosę myślenie strategiczne, kreatywność i filozofię współtworzenia przedsięwzięć wraz z partnerami z różnych sektorów – zapowiada Przemek Pohrybieniuk.

Nowy prezes chce skupić się na wzmacnianiu marki Fundacji i Kliniki w Polsce i na świecie, rozwoju programów badawczych i naukowych, poszukiwaniu nowych funduszy na badania oraz na rozwoju kadry medycznej Kliniki. Tak, by jak najlepiej wspierać Przylądek Nadziei i jego pacjentów.

– Rozwiniemy współpracę międzynarodową: naukową, medyczną, społeczną i profesjonalną. Wspólnie z biznesem stworzymy programy partnerskie i zaangażowania pracowników firm w misję Fundacji. Sprawimy, że Klinika Mentalna będzie wzorcem opieki psychologicznej dla innych ośrodków. Będziemy skutecznie szukać środków finansowych na istniejące i nowe programy Kliniki w Polsce i na świecie – mówi Przemek Pohrybieniuk. – Moje zobowiązanie to przewodzenie wspaniałej organizacji w realizacji misji niesienia pomocy. Niesienia jej we współpracy z ekosystemem, którego częścią jest Fundacja – a w nim, m.in. są Rada i pracownicy Fundacji, pracownicy Kliniki, Szpitala Uniwersyteckiego, Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, pacjenci i ich rodziny, władze samorządowych i publiczne, darczyńcy, wolontariusze, firmy i przyjaciele. To od naszej woli i działania zależy jak będziemy rozwijać to dobro, które nam powierzono. Bardzo liczę, że wspólnie sięgniemy tam, gdzie dzisiaj nawet nie wiemy, że to możliwe.

***
Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową od 27 lat wspiera małych pacjentów wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, którzy przyjeżdżają do Wrocławia na leczenie z całego kraju. Klinika jest największym ośrodkiem przeszczepowym w Polsce. Lekarze i pielęgniarki leczą tu każdego roku 2000 małych pacjentów. W tej pracy pomaga im Fundacja, która finansuje kosztowne leki i rehabilitację, kupuje sprzęt medyczny oraz wspiera badania naukowe. Z inicjatywy Fundacji we Wrocławiu został wybudowany Przylądek Nadziei, najnowocześniejszy w Polsce szpital dla dzieci chorych na raka.

Kontakt dla mediów
Bartłomiej Dwornik
Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”
tel. 71/712 77 33
bartlomiej.dwornik@naratunek.org