Najbliższe dwanaście miesięcy będzie dla Polski szczególne. W tym roku obchodzimy aż trzy ważne rocznice: 25-lecie polskiej transformacji ustrojowej, 15-lecie wstąpienia do NATO oraz 10-lecie akcesji do UE. Z tej okazji Amerykańska Izba Handlowa w Polsce zorganizowała panel dyskusyjny, podczas którego omawiane były zarówno dorobek, jak i perspektywy rozwoju współpracy polsko-amerykańskiej.
W spotkaniu poświęconemu rozwojowi polskiej demokracji i gospodarki wzięli udział przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz polityki. Gośćmi specjalnymi byli: prof. Stanisław Gomułka, Główny Ekonomista Business Center Club, Minister Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP oraz Marek Kapuściński, Wiceprezydent i Prezes Zarządu P&G w Polsce i Europie Centralnej. Paneliści mówili o wielkim osiągnięciu Polski i Polaków, jakim była zmiana ustroju polityczno-gospodarczego oraz o trwającej od tego czasu współpracy z amerykańskimi przedsiębiorcami.
Podczas spotkania wspominano pierwsze lata demokracji, które stanowiły wyzwanie dla ówczesnych ekonomistów i przedsiębiorców. Marek Kapuściński (P&G) przypomniał, że inwestowanie w tej części Europy na początku lat 90. wiązało się ze znaczącym ryzykiem. Polacy jednak już wówczas pozytywnie wyróżniali się na tle sąsiadów m.in.: determinacją, otwartością i energicznością, które przyciągnęły do Polski amerykański kapitał. Prezes P&G podkreślał, iż wysoka etyka działań polskich przedsiębiorców oraz ich pracowitość są tymi cechami, które w dalszym ciągu są wysoce cenione przez inwestorów.
Dzięki wzajemnemu zaufaniu i zrozumieniu udało się nam wspólnie z polskimi przedsiębiorcami i rządem zbudować nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę. Jestem przekonany, że współpraca polsko-amerykańska będzie się nadal rozwijać — mówił Józef Wancer, Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.
Zebrani zgodnie podkreślali, iż jednym z głównych czynników, który pozwolił relatywnie szybko wdrożyć demokratyczne rozwiązania w Polsce, była współpraca z firmami amerykańskimi. Prezes AmCham – Józef Wancer zaznaczył, że mimo pewnych trudności z którymi musieli zmierzyć się inwestorzy z USA w pierwszych latach polskiej demokracji, od początku relacje biznesowe układały się dobrze. Kolejne lata współpracy z USA będą przebiegały pod znakiem Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji.
Także Minister Michałowski odnosił się do przemian jakie zaszły w Polsce w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Apelował, aby docenić odzyskanie przez Polskę wolności w 1989 r. oraz docenić osiągnięcie, jakim była demokratyzacja kraju. Zdaniem prof. Stanisława Gomułki owo osiągnięcie możliwe było dzięki wielkiej odwadze i pracowitości Polaków, w tym przede wszystkim polskich przedsiębiorców.
Informacje dodatkowe:
Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (American Chamber of Commerce in Poland – AmCham) jest obecna w Polsce od 1990 roku. Celem działania Izby jest aktywne promowanie amerykańskich inwestycji w Polsce oraz działanie na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego. Wśród członków AmCham jest obecnie ponad 320 firm z kapitałem amerykańskim, których łączne nakłady inwestycyjne przekroczyły 20 miliardów dolarów i które stworzyły ponad 180 000 miejsc pracy. Więcej informacji na: www.amcham.pl