Mariola Walendziak – ekspert w zakresie budowania programów rozwojowych w przedsiębiorstwach, poprowadzi bezpłatne seminarium na temat roli kultury organizacyjnej
w odniesieniu do relacji z pracownikami. Spotkanie odbędzie się 14 marca 2014 w Iławie.

Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu po raz kolejny organizuje seminarium dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tym razem prowadzić je będzie Mariola Walendziak – praktyk w zakresie wdrażania programów rozwojowych zarządzania zespołem i komunikacją w przedsiębiorstwach. Spotkanie odbędzie się 14 marca o godzinie 13:00 w siedzibie Iławskiej Rady Gospodarczej przy ul. Jana III Sobieskiego 37.

Tematem spotkania będzie rola wartości i kultury organizacyjnej w kształtowaniu relacji
z pracownikami jako trzon działalności firmy. Podczas spotkania zostanie poruszona również kwestia związana z przeprowadzaniem procesu doboru pracowników w trudnych czasach dla przedsiębiorstwa.

„Każda firma ma ukształtowany sposób porozumiewania się, normy zachowań, wartości, przyjmowane wzorce myślenia. Utrwalają się one w postaci kultury organizacji, która uczy jak radzić sobie z problemami zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej integracji. Dzięki uczestnictwu
w seminarium przedsiębiorcy dowiedzą się w jaki sposób kultura organizacyjna wpływa
na kształtowanie relacji z pracownikami firmy, oraz jakie ma znaczenie dla przedsiębiorstwa
w niełatwym okresie na rynku.” – powiedziała Małgorzata Romaniuk, kierownik projektu WaMaBOSS.

Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu zachęca małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego do budowania kapitału z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem seminarium jest prezentacja sposobów budowy relacji z pracownikami zgodnie z wzorcami tworzącymi wewnętrzną kulturą firmy, a także strategii zatrudniania pracowników w trudnych warunkach rynkowych.

*******
Forum WaMaBoss
Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu zostało powołane w 2012 w Olsztynie. Forum WaMaBoss zostało zawiązane na rzecz popularyzacji efektywnej współpracy przedsiębiorstw z instytucjami, organizacjami i lokalną społecznością. Zadaniem tej innowacyjnej formuły jest wspieranie skutecznego wdrażania koncepcji biznesu odpowiedzialnego społecznie w sektorze Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach. Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu propaguje pozytywne wzorce i najlepsze inicjatywy, służące stworzeniu społecznej przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności społecznej pracodawców.

Szczegóły www. centrum-csr.com

Więcej informacji udziela:
Daria Kozieja
tel. 603 110 172
e-mail: d.kozieja@atchristie.com