Prawie połowa przedsiębiorstw działających w Polsce realizuje programy wsparcia sprzedaży skierowane do partnerów biznesowych, a kolejne 14% planuje ich prowadzenie w przyszłości. Wyniki „Badania potencjału rynku B2B” pokazują, że średnia kwota przeznaczana przez firmy na ten cel w 2015 roku wynosiła 530.000 zł, co oznacza wzrost o 110.000 zł  w  porównaniu do 2014 roku.

Sodexo_infografika_01Celem rokrocznie realizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services „Badania potencjału rynku B2B” jest ocena działań BTL w zakresie wsparcia sprzedaży, kierowanego do partnerów handlowych. Badanie jest barometrem aktualnej sytuacji, zmieniających się trendów i prognoz rynkowych.

Programy lojalnościowe i motywacyjne skierowane do partnerów biznesowych w 2015 roku prowadziło aż 47 procent firm działających w Polsce, przeznaczając na ten cel średnio 530.000 zł. To więcej niż w 2014 roku, kiedy to przedsiębiorstwa wydały na ten cel 420 000 zł. Co więcej wśród badanych firm, aż 40 procent planuje utrzymanie budżetu na podobnym poziomie, a 38 procent chce przeznaczać na ten cel większe kwoty niż w 2014 roku.

„Od kilku lat firmy dokładanie analizują skuteczność podejmowanych działań BTL i decydują się na systematyczne inwestowanie tylko w te przedsięwzięcia, które przynoszą im najlepsze efekty. Tak jest w  przypadku programów wsparcia sprzedaży kierowanych do partnerów biznesowych, na które z roku na rok marketerzy przeznaczają coraz większe środki” – powiedział Dariusz Deszczka, Incentives & Recognition Category Manager w Sodexo Benefits and Rewards Services.

W walce o lojalność liczy się profesjonalizm

Rosnące budżety oznaczają także rosnące wymagania. Firmy w drodze do sukcesów swoich projektów szukają profesjonalnego wsparcia w zakresie planowania i realizacji poszczególnych elementów, czy bieżącego monitoringu akcji, które wpływają na ich powodzenie i efektywność. Rozumie to już 31 procent firm, które korzysta z outsourcingu, zlecając specjalistom organizację przynajmniej jednego z etapów programu lojalnościowego czy programu wsparcia sprzedaży. Marketerzy poszukują także kompleksowych rozwiązań do zarządzania programami, ponieważ umożliwiają im szybkie i proste mierzenie efektów podejmowanych działań, prowadzenie komunikacji z uczestnikami  czy zbieranie o nich szczegółowych informacji.

Sodexo_infografika_02Wyniki „Badania potencjału rynku B2B” od kilku lat potwierdzają, że przedsiębiorstwa działające na polskim rynku coraz częściej dostrzegają skuteczność realizowanych programów lojalnościowych i nie rezygnują z ich prowadzenia. A to, w perspektywie kolejnych lat i rosnącej konkurencyjności na rynku, oznacza duży potencjał  do wzrostu zainteresowania programami lojalnościowymi i wsparcia sprzedaży w B2B.

Informacja o badaniu:
Pomiaru dokonano metodą CATI przez instytut ARC Rynek i Opina. Badanie przeprowadzono w grudniu 2015 roku i w styczniu 2016 roku, na grupie  firm prowadzących działania marketingowe skierowane do segmentu B2B.