Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu otwiera konkurs na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS. Do konkursu mogą zgłaszać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego. Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Forum WaMaBOSS zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest promocja postaw społecznej odpowiedzialności biznesu oraz prezentacja dobrych praktyk CSR wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Warmii i Mazur. Zgłoszenia można przesyłać do 7 kwietnia 2014 roku.

„Przedsiębiorstwa, które wdrażają strategie społecznie odpowiedzialnego biznesu powinno się wyróżniać tak, by stały się wzorem i modelem postępowania dla innych firm. Dlatego ważne jest, by wyłonić firmy, które w istotny sposób przyczyniają się do budowania swojej przewagi konkurencyjnej w oparciu o kluczowe założenia CSR: zarządzanie zasobami, wspieranie i rozwój lokalnej społeczności oraz zrównoważony rozwój. Odpowiedzialny przedsiębiorca to taki, który tworzy, wspiera i szanuje swoje środowisko pracy ”. – powiedziała Eliza Popławska – Jodko, kierownik projektu.

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, które prowadzą działalność gospodarczą – produkcyjną, handlową lub usługową. Kandydata do konkursu może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna, bądź organizacja posiadająca osobowość prawną. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu spośród przedsiębiorców, którzy osiągnęli najwyższe oceny w trzech kategoriach: najwyższa jakość, zaangażowanie i wspieranie rozwoju lokalnego oraz szczególna dbałość o środowisko naturalne. Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród będzie miało miejsce w czerwcu 2014 roku.

Konkurs na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS jest elementem działań Forum WaMaBOSS na rzecz wdrażania i promowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, oraz inicjowania współpracy przedsiębiorstw z instytucjami, organizacjami i lokalną społecznością. Upowszechnianie standardów i dobrych praktyk społecznie odpowiedzialnego biznesu przekłada się na wzmocnienie rozwoju lokalnego, poprawę środowiska naturalnego oraz tworzenie lepszych miejsc pracy.

*******
Forum WaMaBoss
Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu zostało powołane w 2012 w Olsztynie w ramach projektu realizowanego przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych. Forum WaMaBoss zostało zawiązane na rzecz popularyzacji efektywnej współpracy przedsiębiorstw z instytucjami, organizacjami i lokalną społecznością. Zadaniem tej innowacyjnej formuły jest wspieranie skutecznego wdrażania koncepcji biznesu odpowiedzialnego społecznie w sektorze Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach. Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu propaguje pozytywne wzorce i najlepsze inicjatywy, służące stworzeniu społecznej przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności społecznej pracodawców. Więcej informacji na temat Forum WaMaBoss na stronie www.centrum-csr.com

Więcej informacji udziela:
Daria Kozieja
tel. 603 110 172
e-mail: d.kozieja@atchristie.com