Warszawa, 8 marca 2018 r. – Schneider Electric, lider transformacji cyfrowej w zarządzaniu energią i automatyce, był jednym z głównych partnerów merytorycznych 10. Forum Gospodarczego TIME, które trwało 5-6 marca w Warszawie.

 

 

Forum Gospodarcze TIME to dwudniowe spotkanie europejskiego przemysłu cyfrowego, zorganizowane przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz ZVEI, niemieckie stowarzyszenie przemysłu elektronicznego. Jednym z głównych prelegentów forum był Jacek Łukaszewski, Prezes Klastra Schneider Electric na Europę Środkowo-Wschodnią.

 

Podczas pierwszego dnia forum Jacek Łukaszewski wygłosił prezentację pt. „Usługi sieci inteligentnych”. Podczas prelekcji mówił m.in o transformacji cyfrowej i rewolucji trwającej w przemyśle, sektorze energetycznym, infrastrukturze i całej gospodarce, w której wciąż istnieją niewykorzystane potencjały poprawy efektywności. – Przykładowo, tylko około 5 proc. danych zbieranych przez sensory w budynkach jest przetwarzanych i analizowanych w jakikolwiek sposób. To przykład niewykorzystanego potencjału poprawy efektywności energetycznej, który można wykorzystać za pomocą rozwiązań IT, opartych o analitykę, Internet Rzeczy i automatyzację. Te same zasady mają zastosowanie także w innych gałęziach gospodarki, w szczególności w przemyśle. Potencjał oszczędności zużycia energii, jakie można osiągnąć np. w branży energetycznej dzięki digitalizacji, sięga 70 proc. W sektorze przemysłu jest to nawet 30 proc. – o tyle może zostać podniesiona efektywność procesów – powiedział Jacek Łukaszewski.

 

Prezes Klastra Schneider Electric na Europę Środkowo-Wschodnią omówił szczegóły rozwiązań EcoStruxure dedykowanych budynkom, przemysłowi, centrom przetwarzania danych, infrastrukturze. EcoStruxure to otwarta, podłączona do internetu rzeczy (IoT) i interoperacyjna architektura systemu, zapewniającą naszym klientom bogate korzyści w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności, wydajności, zrównoważon

ego rozwoju i łączności. Wdrożenia EcoStruxure pozawalają na poprawę efektywności w każdym z tych sektorów.

 

 

 

 

 

 

Jacek Łukaszewski wziął także udział w panelu dyskusyjnym „Robotyzacja i automatyzacja wyzwaniem dla europejskiej gospodarki”. Głównym tematem dyskusji była całość zmian zachodzących w przemyśle produkcji i nowoczesnej gospodarce. Zmianę tę nazwano transformacją w kierunku „Przemysłu 4.0”. – Dotychczasowe paradygmaty działania dezaktualizują się. Widać to szczególnie wyraźnie w branży energetycznej. Dawny model, polegający na produkcji energii w jednym miejscu i dystrybuowaniu jej, odchodzi w zapomnienie. Dziś energia wytwarzana jest w każdej części sieci – mówił Jacek Łukaszewski. – Innowacyjne rozwiązania oraz współpraca z wykwalifikowaną kadrą – to czynniki mające największy wpływ na konkurencyjność firm w dobie Przemysłu 4.0 – dodał.

 

 

Dyskusja panelowa dotyczyła także zagadnień automatyki i robotyzacji oraz wyzwań prawnych związanych z pojawieniem się np. robotów i autonomicznych samochodów.

Jednym z honorowych gości 10. Forum Gospodarczego TIME była także Rada Rodriguez, członek zarządu ZVEI i Senior Vice President Energy Transition and Corporate Alliances w ‎Schneider Electric. 10. Forum Gospodarcze Time zgromadziło najważniejsze osobistości polskiego przemysłu cyfrowego, branży IT, telekomunikacji, automatyki, oraz analityków rynku. Dyskusja na temat przygotowania ekosystemu prawno-finansowego dla rozwoju Przemysłu 4.0 prowadzona była w ramach siedmiu obszarów tematycznych:

  • Powszechnej robotyzacji i automatyzacji
  • Maszyn autonomicznych w zakładach i przestrzeni otwartej
  • Interoperacyjności oprogramowania maszyn
  • Znaczenia modeli biznesowych rozwoju infrastruktury 5G
  • Cyfrowych usług społecznych i publicznych
  • Big Data dla Business Intelligence
  • Cyberbezpieczeństwa w skali mikro i makro