SESCOM S.A., dostawca kompleksowych usług technicznego facility management, podpisał umowę o współpracy w zakresie badań i rozwoju z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Zgodnie z zawartymi ustaleniami, współpraca będzie obejmowała badania, projekty oraz prace naukowe w zakresie technologii związanych z technicznymi aspektami zarządzania obiektami sieciowymi, w szczególności efektywnością energetyczną. Będą ją koordynować Zespół Badań i Rozwoju SESCOM S.A. oraz Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki Wydz. ETI PG.

– Dostrzegamy istotną rolę współpracy biznesu z nauką, dlatego wyszliśmy z własną inicjatywą w tym zakresie. Politechnika Gdańska to uczelnia, która gwarantuje wysoki poziom naukowy, co rodzi perspektywy na owocną współpracę – mówi Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu SESCOM S.A.

Pierwszy wspólny projekt będzie dotyczył opracowania metodyki pomiarów i analizy zużycia energii elektrycznej w obiektach handlowych. SESCOM przeznaczy na ten cel grant finansowy oraz udostępni obszar badawczy i wdrożeniowy potrzebny do przeprowadzenia badań oraz komercjalizacji wyników.

Prowadzone prace mają przyczynić się do stworzenia nowych lub modernizacji już istniejących rozwiązań w sektorze usług technicznego facility management, które służyć będą podniesieniu efektywności energetycznej obiektów.

– Jako firma innowacyjna, chcemy pracować nad nowymi rozwiązaniami z zakresu efektywności energetycznej, które będziemy potem mogli zaoferować klientom. Z biznesowego punktu widzenia podniesie to naszą konkurencyjność na rynku – dodaje Prezes Halbryt.

Wypracowane w trakcie trwania projektu rozwiązania zostaną wdrożone i zweryfikowane w praktyce. Dla firmy jest to szansa na wzbogacenie oferty, jeszcze lepsze dopasowanie się do potrzeb klientów i kreowanie nowych trendów rynkowych.

Obie strony są otwarte na kolejne wspólne projekty.