Springboard Consulting LLC, amerykańska firma wspierająca osoby niepełnosprawne wchodzące na rynek pracy, wyróżniła Sodexo Polska On-site Services, przyznając firmie prestiżową nagrodę „Disability Matters Europe Award 2015”. Jury, w kategorii zasoby ludzkie, doceniło prowadzony przez Sodexo program wyrównywania szans oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób niepełnosprawnych.

 

Ideą konkursu Disability Matters Award jest przełamywanie stereotypów, zachęcanie do tworzenia miejsc pracy dla osób z różnymi dysfunkcjami oraz wspieranie integracji tego środowiska. Przyznanie nagród zamyka kolejne edycje konferencji Disability Matters, zrealizowane przez Springboard Consulting LLC w Ameryce Północnej, Europie oraz rejonie Azji i Pacyfiku. Uczestnikami debat poświęconych problemom osób niepełnosprawnych byli przedstawiciele największych firm i organizacji charytatywnych, najwybitniejsi eksperci i specjaliści branży Human Resources oraz praktycy w zakresie zarządzania różnorodnością.

 

Podczas tegorocznej konferencji Disability Matters Award, Sodexo Polska On-site Services otrzymało nagrodę „Disability Matters Europe Award 2015” w kategorii zasoby ludzkie. Wyróżnienie to efekt uruchomionego przez Sodexo w 2006 roku i konsekwentnie realizowanego przez programu zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Różni w życiu, równi w pracy

W Sodexo Polska On-site Services pracują obecnie 143 osoby z różnorodnymi dysfunkcjami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną. Przyuczanie do pracy osób z niepełnosprawnością fizyczną nie różni się niczym od wdrożenia pozostałych pracowników. Mają oni taki sam dostęp do szkoleń, awansów oraz są oceniani według takich samych kryteriów. Wdrożenia pracowników niepełnosprawnych intelektualnie przebiegają z udziałem wykwalifikowanych trenerów pracy, którzy pomagają im przez cały okres zatrudnienia. Przy przydzielaniu zadań bierze się pod uwagę ich predyspozycje, kompetencje, umiejętności i doświadczenia. Pracownicy z dysfunkcją intelektualną również mają szansę na awans. Ponadto, wszystkie osoby zatrudnione w Sodexo Polska On-site Services są zapraszane do udziału w spotkaniach integracyjnych.

„W dzisiejszych czasach, niepełnosprawność nie skazuje ludzi na trwanie w bezczynnościi bezradności. Osoby z różnymi dysfunkcjami mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony różnych organizacji i instytucji, dających możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Firmy nagradzane statuetkami Disability Matters Award są najlepszymi przykładami etyki w biznesie oraz dojrzałej polityki personalnej otwartej na potrzeby niepełnosprawnych. Jesteśmy dumni,że dołączyliśmy do tego znamienitego grona. Mamy nadzieję, że prowadzony przez nas projekt stanie się inspiracją dla innych firm.”-  powiedziała Monika Bentkowska, Dyrektor Zasobów Ludzkich z Sodexo Polska On-Site Services.

Aby dotrzeć ze swoją ofertą do osób niepełnosprawnych, Sodexo Polska On-site Services podjęło współpracę z Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Centrum DZWONI”. Firma współpracuje także z fundacjami i organizacjami z całej Polski, m.in. ze Stowarzyszeniem ,,Otwarte Drzwi”, Fundacją Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Razem”, Fundacją Integracja oraz z urzędami pracy. Sodexo Polska On-site Services jest również sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Prowadzony przez Sodexo Polska On-site Services program zatrudniania niepełnosprawnych jest wzorem dla innych oddziałów firmy zlokalizowanych w 80 krajach całego świata.