Sophie Bellon, najstarsza córka Pierre’a Bellon, założyciela światowego lidera oferującego kompleksowe usługi dla biznesu, została mianowana Przewodniczącą Rady Dyrektorów Grupy Sodexo.

Sophie_Bellon

Już od kilku lat 86-letni Pierre Bellon planował zmianę pokoleniową w Grupie Sodexo. Decyzję o powołaniu Sophie na stanowisko Przewodniczącej Rady Dyrektorów, podjął wspólnie ze Zgromadzeniem Akcjonariuszy oraz Radą Dyrektorów. Pierre Bellon pozostał honorowym Prezesem firmy.

 

Sophie Bellon jest absolwentką francuskiej Szkoły Biznesu EDHEC. Po zakończeniu studiów w 1985 roku, wyjechała do Stanów Zjednoczonych i podjęła pracę jako doradca ds. fuzji i przejęć. Po 9 latach wróciła na stałe do Francji, by dołączyć do grona pracowników Grupy Sodexo. Swoją karierę w firmie rozpoczęła jako Starszy Analityk Finansowy. Od 2012 roku zajmowała się opracowywaniem i wdrażaniem kluczowych wskaźników efektywności, a następnie działaniami na rzecz relacji z klientami na poziomie globalnym. We wrześniu 2008 roku, powołano ją na stanowisko Dyrektora Generalnego we francuskim oddziale koncernu. Była także odpowiedzialna za prowadzenie licznych programów badawczych istotnych dla wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Ponadto, od 1989 roku była członkiem Rady Dyrektorów Grupy Sodexo, a w 2013 roku objęła stanowisko Wiceprzewodniczącej. Od kwietnia 2015 roku należy także do Rady Dyrektorów L’Oréal.  Znajomość specyfiki tak złożonego biznesu, możliwość rozwoju w strukturach firmy, szeroka wiedza, liczne sukcesy, a także ponad 30-letnie doświadczenie, doskonale przygotowały Sophie Bellon do objęcia nowej roli. Ojciec wprowadził ją we wszystkie aspekty zarządzania Grupą Sodexo i tak jak jemu, przyświecają jej dwa cele: działania zgodne podstawowymi wartościami i misją Grupy Sodexo oraz wzmocnienie pozycji firmy na arenie międzynarodowej.

 

Sukces globalnej firmy rodzinnej

Pierre Bellon jest wizjonerem, ma intuicję, ale przede wszystkim zawsze trafnie wytyczał kierunki rozwoju Grupy Sodexo. Dzięki jego zaangażowaniu i pasji, mała firma cateringowa założona w 1966 roku w Marsylii, zatrudnia obecnie 420 000 pracowników w 80 krajach i zajmuje 19. pozycję wśród największych pracodawców świata. Warto podkreślić, że ponad 38% członków zarządów w strukturach globalnych Sodexo to panie. Piastują one również aż 43% stanowisk menedżerskich wyższego i średniego szczebla. Ponadto blisko 45% kobiet to również menedżerowie jednostek Sodexo, w których firma świadczy swoje usługi o różnym profilu, m.in. prowadzenie restauracji czy kompleksową obsługę techniczną nieruchomości. Dbałość o równowagę w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn jest priorytetem także dla polskiego oddziału firmy – ponad 50% dyrektorów działów oraz managerów jednostek Sodexo Polska On-site Services stanowią kobiety.