Sp. z o.o., czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to jedna z dwóch spółek kapitałowych. Może ją założyć jedna osoba, dwie osoby lub więcej osób. O czym należy pamiętać, aby to zrobić?!

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółka kapitałowa

Spółka kapitałowa to forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych, wykorzystywana przeważnie w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw oraz organizacji grup kapitałowych. Jako spółki kapitałowe traktuje się spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka akcyjna polega na obiegu akcji posiadanych przez akcjonariuszy, a jej kapitał stanowią wkłady założycieli stających się jej współwłaścicielami. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się natomiast zobowiązaniami przedsiębiorstw w określonym zakresie.

 

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć jedna osoba, ale nie musi, bo mogą ją założyć dwie osoby, trzy, cztery lub więcej. Chodzi zarówno o osoby fizyczne, jak również o osoby prawne. Tego rodzaju spółkę założyć może też jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, czyli na przykład inna spółka, z zastrzeżeniem, że nie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wystarczy posiadać kapitał wynoszący co najmniej 5,000 złotych, sporządzić akt notarialny (http://kancelariaea.pl/uslugi) i zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym w celu uzyskania REGON-u, NIP-u i konta bankowego.

 

Prawa i obowiązki wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnik w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością posiada prawa i obowiązki. Oto prawa, które przysługują wspólnikom spółki z o.o.:

 1. Prawo do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników.
 2. Prawo głosu.
 3. Prawo do nadzoru nad działalnością spółki.
 4. Prawo do żądania wyłączenia wspólnika ze spółki.
 5. Prawo do udziału w zyskach.
 6. Prawo do zbywania udziałów
 7. Prawo do kontroli.

W przypadku prawa do kontroli chodzi o wgląd do ksiąg i dokumentów spółki. Jeśli natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowi komisję rewizyjną lub radę nadzorczą, wspólnik może utracić prawo do kontroli.

Oprócz praw, istnieją też dla wspólników obowiązki. Oto najważniejsze obowiązki wspólników spółki z o. o.:

 1. Obowiązek wniesienia wkładu.
 2. obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu.
 3. Obowiązek dokonywania dopłat w stosunku do udziału.
 4. Obowiązek dostarczania spółce powtarzających się świadczeń niepieniężnych.
 5. Obowiązek płacenia składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych do Zakłądu Ubezpieczeń Społecznych.