W najbliższych tygodniach rozpoczną się pierwsze nabory do Regionalnych Programów Operacyjnych, wspierających przedsiębiorczość firm z sektora MŚP. Programy będą się różniły w zależności od województw, ale w większości przypadków polskie przedsiębiorstwa z sektora MŚP będą mogły ubiegać się między innymi o dofinansowanie udziału w krajowych i zagranicznych targach i wystawach.

Dzięki programom dofinansowania polskie mikro, małe i średnie firmy będą mogły otrzymać zwrot nawet do 85 proc. kosztów kwalifikowanych. W każdym regionie przewidziano inne wymogi wobec aplikujących. Różnice dotyczą także zasad i terminów składania wniosków. Szczegółowe informacje o poszczególnych programach zostaną podane w momencie ogłaszania terminów naborów wniosków.

O dofinansowanie jako pierwsze będą mogły się ubiegać firmy z województwa łódzkiego, małopolskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. W dalszej kolejności będą ruszały programy dla Mazowsza, Pomorza Zachodniego, Dolnego Śląska oraz województwa lubuskiego. Przewidziano także programy dla województwa świętokrzyskiego i pomorskiego.

Wiele małych i średnich firm w dotacjach unijnych widzi szanse na rozwój, ale nawet drobne błędy mogą skutkować odrzuceniem wniosku o dofinansowanie. Poprawnie wypełniony wniosek i przygotowanie odpowiedniej strategii działań promocyjnych to połowa sukcesu, ale pozostaje jeszcze realizacja wymaganych przez program działań, takich jak na przykład udział w targach i wystawach. Dlatego warto znaleźć godnego  zaufania partnera, który zajmie się obsługą formalną, jak wypełnienie wniosku i dopilnowanie terminów  i  w całości zorganizuje udział firmy w wybranych działaniach. Takim partnerem jest Business Promotion EXPO, firma z kadrą doświadczoną w kompleksowej obsłudze programów unijnych oraz w profesjonalnym przygotowaniu wymaganych działań promocyjnych. Business Promotion EXPO poprowadzi cały proces uczestnictwa w programie dotacji od przygotowania i złożenia wniosku po wszelkie rozliczenia, a co za tym idzie – skuteczne uzyskanie dofinansowania przez przedsiębiorcę.

Mikro, małe i średnie firmy, które są zainteresowane udziałem w Regionalnych Programach Operacyjnych, mogą skontaktować się z zespołem Business Promotion EXPO, który dokładnie poinformuje o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych. Zainteresowane przedsiębiorstwa otrzymają do wypełnienia ankietę,
na podstawie której zostanie dobrany najlepszy dostępny dla danej firmy program uzyskania dotacji.

Więcej informacji na temat można uzyskać bezpośrednio w BP EXPO:

Business Promotion EXPO Sp. z o.o.
tel.: +48 22 101 29 00
fax: +48 22 101 29 01
office@bpexpo.pl
www.bpexpo.pl