Za 3 miesiące Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) wybierze miasta – kandydatów do organizacji zimowych igrzysk w 2022 rok. O tym, czy w tym wąskim gronie znajdzie się Kraków, zdecydują m.in. przejrzyście prowadzone finanse Komitetu Konkursowego Kraków 2022. Nad ich prawidłowością będą czuwać audytorzy Grupy Gumułka. Katowicka firma wygrała właśnie przetarg na usługi audytorskie dla Komitetu.
Zgodnie z art. 3 Kodeksu postępowania dotyczącego wszystkich miast ubiegających się o organizację Igrzysk Olimpijskich, miasta aplikujące są zobowiązane zlecić niezależnym biegłym zbadanie finansów komitetów organizacyjnych.- Transparentne finanse są ważnym aspektem przy wyborze przez MKOl miasta gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Biegli rewidenci z pewnością pomogą w tym, aby wniosek aplikacyjny ukazał naszą koncepcję igrzysk ekonomicznych, ekologicznych i zrównoważonych – informuje biuro prasowe Komitetu.
Dzięki niezależnemu audytowi wszystkie okoliczności związane z wydatkowaniem publicznych pieniędzy będą dostępne dla opinii opinii publicznej. – Zbadamy sprawozdanie finansowe Komitetu pod kątem jego wiarygodności, rzetelności oraz bezbłędności, dzięki czemu będzie można ocenić sytuację majątkową i finansową Komitetu, a tym samym całej inicjatywy. Przyjrzymy się też przejrzystości zawieranych umów – podkreśla Radosław Gumułka, prezes Grupy Gumułka.
Kandydatura Krakowa do organizacji zimowych igrzysk w 2022 została oficjalnie zgłoszona 7 listopada 2013 r. W stolicy Małopolski miałaby odbyć się większość konkurencji lodowych oraz ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk. Mecze hokejowe byłyby też rozgrywane w katowickim Spodku. Konkurencje narciarskie rozgrywane byłyby na Podhalu oraz na Słowacji. Byłyby to pierwsze igrzyska zimowe na terenie dwóch państw.
Oprócz Krakowa, o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku ubiegają się 4 miasta: Ałma-Ata (Kazachstan), Lwów (Ukraina), Pekin (Chiny) i Oslo (Norwegia). Swą kandydaturę wycofały natomiast władze Sztokholmu, w obawie przed zbyt wysokimi kosztami organizacji tej imprezy. Z tego samego powodu z pomysłu ubiegania się o organizację zimowych Igrzysk zrezygnowano też w Monachium.
Zgodnie z kalendarzem organizacyjnym w lipcu 2014 nastąpi wybór miast i nadanie oficjalnego statusu kandydata przez Komitet Wykonawczy MKOl . – Miasta mają wtedy obowiązek przekazać MKOl pełne sprawozdanie finansowe oraz raport rewidenta obejmujący cały proces ubiegania się o organizację. Nasza opinia o finansach Komitetu będzie więc miała wpływ na kluczową decyzje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego – zaznacza Radosław Gumułka.
Ostateczny wybór miasta – gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 nastąpi 31 lipca 2015 podczas sesji MKOl w Kuala Lumpur w Malezji.
***
Grupa Gumułka to jedna z wiodących polskich firm konsultingowych, świadcząca kompleksowe usługi dla biznesu i administracji publicznej. Powstała w 1993 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi prowadzi obecnie biura w Warszawie, Katowicach i Krakowie. Kluczowe kompetencje to audyt, podatki i księgowość, rynki kapitałowe, doradztwo i szkolenia, badania społeczne i marketingowe, fundusze europejskie. Klientami Grupy Gumułka są m.in. międzynarodowe koncerny, krajowe przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i ministerstwa, służba zdrowia, szkoły wyższe i instytucje finansowe. Grupa Gumułka jest stowarzyszona z partnerami w 65 krajach na świecie. Jest członkiem izb gospodarczych oraz stowarzyszeń branżowych, laureatem prestiżowych nagród i rankingów. Firma w swych działaniach przestrzega zasad odpowiedzialnego biznesu. Więcej o Grupie Gumułka na www.gumulka.pl.