W dniach 15-16 czerwca bieżącego roku w Centrum Konferencyjnym ICE odbędzie się pierwszy międzynarodowy kongres Impact 16’. Spotkanie stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w obszarze nowej gospodarki, a jego tematem przewodnim będzie Czwarta Rewolucja Przemysłowa oraz związane z nią możliwości i wyzwania. Wydarzenie cieszy się ogromną popularnością polskich, jak i zagranicznych ekspertów, wśród których nie zabraknie również przedstawicieli Top of Digital Europe, niezależnej organizacji analityczno-badawczej, zajmującej się regionem państw Morza Bałtyckiego.

Nieustanny rozwój nowych technologii oraz globalny przepływ informacji to zmienne, które w dużej mierze determinują kondycję i kierunki współczesnej przedsiębiorczości. Zachodzące zmiany, nazywane obecnie Rewolucją 4.0, obejmują szerokie obszary ekonomii, technologii, a nawet społeczeństwa. Organizowany w czerwcu  kongres Impact 16’ stanowić będzie doskonałą okazję do międzynarodowego dialogu  i  dyskusji nad przyszłością innowacyjności oraz cyfryzacji gospodarki Polski oraz Europy Centralnej i Wschodniej. Wydarzenie zgromadzi około 2000 uczestników, wśród których znajdą się czołowi eksperci z kraju i zagranicy – przedstawiciele przemysłu, przedsiębiorcy, właściciele startupów, naukowcy, inwestorzy venture capitals, przedstawiciele inkubatorów, parków naukowo-technologicznych, a także reprezentanci rządu i władz samorządowych.

Jeden z paneli poświęcony zostanie możliwościom polskich specjalistów w dziedzinie ICT oraz przedsiębiorczości w rejonie Morza Bałtyckiego. Panel ten zorganizowany jest przy współpracy Baltic Development Forum (BDF) oraz polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego  (CBSS), reprezentowanej przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Główne założenia zostaną zaprezentowane przez opiniotwórczy instytut Top of Digital Europe, organizację non-profit promującą region Państw Morza Bałtyckiego jako globalne centrum ICT.  W imieniu organizacji Top Of Digital Europe wystąpi Martin Andersson z Lund University, współautor raportu State of the Digital Region oraz Torben Aaberg  z Baltic Development Forum. Zaprezentują oni wnioski z dwóch najnowszych sprawozdań  przygotowanych przez Top Of Digital Europe. Raporty dotyczyć będą korzyści płynących z jednolitego rynku cyfrowego w obszarze państw Morza Bałtyckiego, będącego liderem w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych nie tylko w Europie, ale i na świecie. Raporty mają na celu promocję idei transgranicznej współpracy oraz promowanie potencjału tkwiącego w tym regionie. Szczególna uwaga zostanie poświęcona Polsce, która wyróżnia się na tle innych krajów Morza Bałtyckiego niewykorzystanym potencjałem wysoko wykwalifikowanych specjalistów w obszarze ICT, mogących stanowić klucz do sukcesu transformacji cyfrowej międzynarodowej gospodarki.

Więcej informacji o kongresie Impact 16’ znajdą Państwo na stronie www.impactcee.com

More information about Top of Digital Europe is available on www.topofdigital.eu.

Top of Digital Europe to niezależna organizacja non-profit założona i finansowana przy współudziale Baltic Development Forum  oraz Microsoft. Głównym celem przyświecającym działaniu placówki analityczno-doradczej ToDE jest wspieranie koncepcji wzmocnienia gospodarki cyfrowej w regionie państwa Morza Bałtyckiego oraz budowanie świadomości na temat potencjału transgranicznej współpracy cyfrowej w tym obszarze.  Celem ToDE jest inspirowanie przedstawicieli gospodarki i władz w tym regionie do nawiązywania międzynarodowej współpracy w sektorze nowych technologii i cyfryzacji.