Wspierając uchodźców można liczyć na ulgi podatkowe. Skorzystać mogą na nich zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

Pomoc ta nie może być jednak przekazana bezpośrednio uchodźcom, lecz powinna zostać przekazana w formie darowizny na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz organizacji wymienionych w art. 3 ust 2 i 3 powołanej ustawy. Takimi organizacjami mogą być m.in. fundacje pomagające uchodźcom. Wartość przekazanych w ten sposób darowizn podatnik rozliczający PIT może odliczyć od dochodu w kwocie nieprzekraczającej w danym roku 6 proc. jego dochodu.

Przekazanie darowizny powinno być odpowiednio udokumentowane. Może to być dowód wpłaty na rachunek bankowy fundacji lub umowa o przekazaniu darowizny. Jeśli darowizna ma charakter rzeczowy, od dochodu można odliczyć jej równowartość, ustaloną na poziomie ceny rynkowej. W tym przypadku potrzebne będzie też oświadczenie obdarowanego o przyjęciu takiej darowizny – wyjaśnia Łukasz Cudanowski z Działu Doradztwa Grupy Gumułka.  Ekspert zaznacza jednak, że z preferencji tej nie skorzystają podatnicy, których formą opodatkowania jest stawka liniowa (PIT-36L) oraz karta podatkowa (PIT-16A)

Również podatnicy rozliczający CIT, którzy pomagają uchodźcom, mogą liczyć na korzyści podatkowe. – Podatnicy rozliczający CIT mają prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość darowizn w kwocie nieprzekraczającej w danym roku 10 proc. ich dochodu. W tym przypadku warunkiem jest również prawidłowe udokumentowanie darowizny, np. dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego – mówi Łukasz Cudanowski. W przypadku darowizny innej niż pieniężna niezbędny jest dokument, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Na ulgi podatkowe mogą liczyć też producenci i dystrybutorzy żywności, którzy przekażą nadwyżki żywnościowe do banku żywności. – Takie darowizny są zwolnione z naliczania podatku VAT, pod warunkiem że obdarowana instytucja ma status organizacji pożytku publicznego oraz przeznaczy je na cele charytatywne – przypomina ekspert Grupy Gumułka.

***

Grupa Gumułka to jedna z wiodących polskich firm konsultingowych, świadcząca kompleksowe usługi dla biznesu i administracji publicznej. Powstała w 1993 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi prowadzi obecnie biura w Warszawie, Katowicach i Krakowie. Kluczowe kompetencje to audyt, podatki i księgowość, rynki kapitałowe, doradztwo i szkolenia, badania społeczne i marketingowe, fundusze europejskie. Klientami Grupy Gumułka są m.in. międzynarodowe koncerny, krajowe przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i ministerstwa, służba zdrowia, szkoły wyższe i instytucje finansowe. Grupa Gumułka jest stowarzyszona z partnerami w 65 krajach na świecie. Jest członkiem izb gospodarczych oraz stowarzyszeń branżowych, laureatem prestiżowych nagród i rankingów. Firma w swych działaniach przestrzega zasad odpowiedzialnego biznesu.

Więcej o Grupie Gumułka na www.gumulka.pl.