WatchGuard Technologies opracował certyfikowaną integrację z ConnectWise – jedną z wiodących biznesowych platform, służącą dostawcom zarządzanych usług bezpieczeństwa (Managed Security Service Providers). Usługa MSSP zwiększa operacyjność firm, dzięki dostarczeniu najwyższej klasy rozwiązania zabezpieczenia Sieci, które jest łatwe do wdrożenia i zarządzania. Zawiera ono takie funkcje jak: automatyczne usługi typu ticket, monitoring i raportowanie.


Platformy typu Business Management są zwykle wykorzystywane przez dostawców zarządzanych usług bezpieczeństwa w celu oferowania kompleksowych działań z zakresu IT Security, kierowanych do klientów. Dzięki temu firmy usprawniają operacje biznesowe poprzez konsolidację wielu funkcji i aplikacji na jednej platformie, włączając w to usługi typu „ticket”, zarządzanie projektami, aktywami, czy też relacjami z klientami. Integracja WatchGuard-ConnectWise pozwala użytkownikom ConnectWise na unikalną kombinację możliwości, dzięki zwiększonej automatyzacji zabezpieczeń, jak również wglądowi w zarządzanie usługami bezpieczeństwa, zapewniając skalowalne i łatwe w obsłudze rozwiązanie.
Łatwość zarządzania ma kluczowe znaczenie dla biznesu, a integracja opracowana przez WatchGuard uławia funkcjonowanie mojej firmy i pracowników oraz udoskonala usługi bezpieczeństwa dostarczane klientom. W oparciu o własne doświadczenia mogą stwierdzić, że dotąd żadna firma nie osiągnęła takiego poziomu integracji z ConnectWise jak WatchGuard, co jest kluczowym czynnikiem dla sukcesu mojego przedsiębiorstwa i innych firm używających ConnectWise” – stwierdził Sandro Alvarez, CEO Internos Intuitive Technology.

 

Kluczowe funkcje integracyjne:

Automatyczna Synchronizacja Danych o Zasobach

  •  Redukcja manualnego zbierania danych, dotyczących informacji o zasobach bezpieczeństwa
  • Wysoka przejrzystość danych i wgląd w aktualny stan bezpieczeństwa dzięki automatycznej synchronizacji z urządzeniami zabezpieczającymi WatchGuard, włączając w to: daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji, numery seryjne urządzeń, wersje OS i wiele innych opcji.
  • Możliwość uniknięcia sytuacji kiedy zarządzana sieć nie będzie chroniona z powodu nieprawidłowo ustawionych dat zakończenia subskrypcji.

Zamknięty i zautomatyzowany obieg zgłoszeń (Closed-Loop Service Ticketing) 

  • Możliwość integracji usług typu “ticket” platformy ConnectWise z rozwiązaniem oferowanym przez WatchGuard
  • Możliwość konfiguracji progów zdarzeń w szerokim spektrum parametrów właściwych dla danego urządzenia, włączając w to: usługi bezpieczeństwa, statystyki urządzeń i statusy subskrypcji
  • Progi zdarzeń automatycznie pozwalają na tworzenie i zamykanie usług typu „ticket”, zamykając poszczególne zgłoszenia kiedy problemy zostaną rozwiązane. Pozwala to zmniejszyć liczbę tzw. fałszywych alarmów
  • Wyeliminowanie dużego przepływu zgłoszeń i zapewnienie przejrzystości w systemie bezpieczeństwa dzięki temu, iż ten sam “ticket” otwiera się ponownie jeśli dany problem powraca. Unika się więc multiplikowania podobnych „ticketów”.

Automatyczne Raportowanie

  • Możliwość zintegrowania danych pochodzących z rozwiązań WatchGuard, służących do zarządzania i raportowania z ConnectWise Executive Summary Reports, zawierających: statystyki urządzeń, statystyki użytkowania stron internetowych oraz podsumowanie usług zapobiegających włamaniom.
  • Dostarczanie zindywidualizowanych raportów do klientów za pośrednictwem harmonogramów „na żądanie”.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na: http://www.watchguard.com/wgrd-partners/mssp-partners/connectwise

 

Więcej informacji:

BAKOTECH Sp. z o.o.
Sandra Wasiak
Marketing Manager
tel. 660 343 988
e-mail: sandra.wasiak@bakotech.com
www.bakotech.pl
Lucky Monday PR&Events
Renata Postawa-Giza
PR Specialist
tel. 607 200 775
e-mail: r.postawa-giza@luckymonday.pl
www.luckymonday.pl