Święta Bożego Narodzenia nierozerwalnie łączą się z prezentami i obdarowywaniem – zarówno
w życiu prywatnym jak i zawodowym. To właśnie z tej okazji pracodawcy stają się Świętymi Mikołajami i nie tylko wręczają upominki wszystkim zatrudnionym, ale także chętnie angażują się w akcje charytatywne.

 

Zdaniem pracowników, którzy wzięli udział w badaniu „Wszyscy jesteśmy Mikołajami” przeprowadzonym przez Kantar Millward Brown na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services[i], aż 45% firm w których pracują angażuje się w akcje charytatywne, a zdecydowana większość z nich (90%) zaprasza zatrudnionych do udziału w tego rodzaju projektach. Co najważniejsze są to inicjatywy doceniane wewnątrz organizacji, bo 60% ankietowanych zawsze lub prawie zawsze chętnie bierze
w nich udział, a jedna trzecia robi to sporadycznie.

Kim jest statystyczny firmowy Święty Mikołaj?

Jak pokazują wyniki badania w akcje charytatywne częściej włączają się duże przedsiębiorstwa, zatrudniające 250 i więcej pracowników (65%). Natomiast zdecydowanie rzadziej robią to firmy zatrudniające do 20 osób – projekty związane z pomaganiem potrzebującym realizuje co czwarta tej wielkości organizacja (27%). Szczodrość Świętego Mikołaja zależy również od formy własności spółek. Najchętniej tego typu akcje realizują organizacje z przewagą kapitału zagranicznego (66%), a także  firmy państwowe (56%). Najmniej aktywne w tym obszarze są prywatne firmy polskie – co trzeci podmiot z tej grupy ma na swoim koncie projekty charytatywne.

Gdy przyjrzymy się branżom to najbardziej aktywnym sektorem angażującym się w działania społeczne jest sektor publiczny – według badania aż 58% instytucji bierze udział w akcjach charytatywnych. Świętymi Mikołajami staje się także co druga firma zajmująca się handlem i co trzecia produkcyjna.

Jak pokazują wyniki omawianego badania większość firm angażuje pracowników do realizowanych przez siebie akcji charytatywnych. To świetna wiadomość – bo nie dość, że wszyscy tworzą wspólnotę celów i wartości, to pomagają potrzebującym. Takie projekty budzą pozytywne emocje, dzięki czemu włącza się w nie coraz więcej osób. Do tej pory dzięki firmom, które kupiły dla swoich pracowników Karty Podarunkowe z Pajacykiem i zaangażowały się we wspólną akcję Sodexo i Polskiej Akcji Humanitarnej, sfinansowaliśmy 15 000 posiłków dla dzieci.  W tym roku chcemy pobić nasz dotychczasowy rekord i ufundować 20 000 posiłków. Mam nadzieję, że dzięki zaangażowaniu firm i ich pracowników osiągniemy ten cel powiedziała Magdalena Słomczewska – Klimiuk, Kierownik Kategorii Motywacja Pracowników, Sodexo Benefits and Rewards Services.

Jak pomagać firmie, pracownikom i potrzebującym?

Pomysłów na świąteczne akcje charytatywne jest wiele – od zbiórki prezentów czy ubrań dla potrzebujących przez zorganizowanie wigilii w domu dziecka czy świetlicy osiedlowej po finansowe datki na określone cele. Od dwóch lat firma Sodexo Benefits and Rewards Services z okazji Świąt Bożego Narodzenia oferuje pracodawcom wyjątkowy prezent dla ich pracowników – limitowaną edycję Karty Podarunkowej z Pajacykiem. Każde 10 zamówionych Kart Podarunkowych z Pajacykiem to jeden posiłek dla dziecka objętego programem Pajacyk, który jest organizowany przez Polską Akcję Humanitarną. Ponadto pracownicy mogą dodatkowo wesprzeć akcję kupując produkty w Promosklepie Sodexo czy kupując dodatkową cegiełkę, czyli jeden posiłek dla dziecka.

Jak widać każdy może zostać Świętym Mikołajem – wystarczy chcieć i mądrze wybrać prezent dla pracowników. Dzięki takiemu podejściu i zaangażowaniu wielu firm z całej Polski Sodexo ufundowało w ciągu ostatniego roku 15.000 posiłków dla podopiecznych programu Pajacyk.

[i] Badanie „Wszyscy jesteśmy Mikołajami” przeprowadził instytut Kantar Millward Brown na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services Polska w sierpniu 2017 r. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie Polaków N=389 (zatrudnionych na umowę o pracę), za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w ramach sondażu CATIBUS.