Każde przedsiębiorstwo wcześniej czy później staje przed dylematem związanym z wyborem odpowiedniego ubezpieczenia. Jak wybrać najlepszą polisę akurat dla mojej firmy? Na co warto zwracać uwagę? Co jest ważne? Medycyna, nieruchomości, administracja, handel, usługi – każda branża jest inna i ma swoje specyficzne potrzeby, dlatego szukając polisy warto sięgnąć po taką, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb. Dobrym przykładem jest tu nowy pakiet ubezpieczeń INTER Partner dedykowany MŚP.

W serwisie samochodowym doszło do pożaru, wskutek którego doszło do uszkodzenia podnośnika hydraulicznego. Naprawa była czasochłonna i kosztowała 5 tys. zł. Mało tego – w czasie, gdy sprzęt był w naprawie, konieczne było odwołanie kilkunastu przeglądów samochodów, co spowodowało dodatkowe straty.

Zimą przed sklepem poślizgnęła się klientka. Upadła tak niefortunnie, że złamała nogę z przemieszczeniem, co skończyło się wielomiesięczną rehabilitacją.

Na skutek przepięcia doszło do awarii komputerów w biurze podróży. Firma utraciła niektóre dane klientów i skany umów, a w czasie naprawy utrudniona była praca.

To tylko niektóre przykłady szkód, do których może dojść w firmach. Koszty radzenia sobie z tego typu problemami są ogromne i mogą nawet doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa. Z tego powodu warto zadbać o odpowiednią polisę ubezpieczeniową.

Pomyśl, co kupujesz

Wybierając ubezpieczenie dla swojej firmy trzeba dokładnie przemyśleć, jakiej ochrony potrzebujemy. Powinna ona być dopasowana do potrzeb firmy i uwzględniać specyfikę zagrożeń związanych z prowadzeniem danego rodzaju działalności gospodarczej. Istotne są także uwarunkowania zewnętrzne wynikające z usytuowania firmy na określonym terenie. Uwarunkowania zewnętrzne to zarówno ekspozycja na anomalie pogodowe, jak i zagrożenia związane z aktywnością firm i osób w najbliższym otoczeniu ubezpieczanego przedsiębiorcy, np. zwiększone ryzyko wandalizmu. Czyli przykładowo, właściciel warsztatu samochodowego dysponuje kosztownym sprzętem, który łatwo uszkodzić albo sklep znajduje się niedaleko rzeki i jest zagrożony powodziami. Koniecznie trzeba też wziąć po uwagę szkody, które można wyrządzić innym osobom i pod tym kątem dobrać odpowiednią polisę OC. Tutaj ważne jest, żeby polisa pokrywała zarówno te szkody, które firma może wyrządzić niezależnie od umowy z innymi osobami (np. gdy ktoś poślizgnie się na schodach budynku), jak i te związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, czyli np. takie, gdy mechanik podczas jazdy próbnej po naprawie samochodu będzie miał wypadek.

Ważne pytania

Przedsiębiorca powinien odpowiedzieć sobie na szereg pytań: jakie szkody może wyrządzić działalność w mieniu należącym do niego, a także w majątku kontrahentów i klientów, jakich zdarzeń losowych można uniknąć, a na jakie nie ma wpływu. Przykładowo firma medyczna musi liczyć się z przypadkowym stłuczeniem szklanych gablot, a instalując odpowiednie zabezpieczenia przeciwwłamaniowe i podpisując umowę z firmą świadczącą usługi ochroniarskie minimalizuje ryzyko włamań.

Kupując polisę warto przeprowadzić analizę ryzyka dla przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę charakter jego działalności. Pomóc w tym może przedstawiciel ubezpieczyciela albo broker. Analiza ta pozwoli na zidentyfikowanie głównych zagrożeń, a tym samym na prawidłowe określenie sumy ubezpieczenia.

Nie warto natomiast przy wyborze ubezpieczenia kierować się ceną polisy, gdyż może okazać się, że najtańszy produkt nie zapewni firmie ochrony wtedy, kiedy będzie ona najbardziej potrzebna. Gdy kupujemy samochód, nie wybieramy najtańszego, gdyż wiemy że za niską ceną nie kupimy auta spełniającego wszystkie nasze potrzeby. Podobnie jest, gdy kupujemy polisę: najtańsze ubezpieczenie nie zagwarantuje nam kompleksowej ochrony.

INTER Partner – produkt ,,szyty na miarę”

Dobra polisa majątku firmy to taka, która umożliwia maksymalne dostosowanie zakresu ochrony do profilu działalności firmy. Takim ubezpieczeniem jest nowa oferta INTER Partner, dzięki której każda firma w prosty sposób może dopasować ubezpieczenie do swoich indywidualnych potrzeb biorąc pod uwagę specyfikę swojej branży czy wielkość przedsiębiorstwa.

,,Oferujemy przedsiębiorstwom elastyczne ubezpieczenie uwzględniające istotne różnice w prowadzonej działalności. Produkt INTER Partner zapewni ochronę nie tylko na wypadek zdarzeń losowych, ale też wypłaci odszkodowanie na naprawę maszyn uszkodzonych na skutek awarii czy na naprawę sprzętu elektronicznego zniszczonego wskutek przepięcia. Wszystko zależy od tego, jakie elementy ochrony zostaną włączone do polisy. 55 klauzul specjalistycznych takich, jak ubezpieczenie utraty zysku, czy ubezpieczenie mienia w transporcie, pozwala na spersonalizowanie oferty pod kątem prowadzonej działalności. Wysokie sumy ubezpieczenia, aż do 125 mln zł, zapewniają ochronę na wypadek dużych szkód”  – mówi Joanna Kaczanowska, Kierownik Biura Ubezpieczeń Majątkowych w INTER.

Polisa zaadresowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, ale skonstruowana jest tak, jak ubezpieczyciele tworzą produkty dla korporacji. Oznacza to, że niewielki podmiot zostanie tak obsłużony, jakby był klientem korporacyjnym: otrzyma bardzo szeroki zakres ochrony, wiele dodatkowych klauzul do wyboru oraz polisę składającą się z modułów, o zastosowaniu których może sam decydować.