Większa swoboda i jeszcze większe możliwości. Takie przywileje niesie ze sobą założenie własnej działalności gospodarczej, na którą decyduje się coraz więcej osób. Obawa przed skomplikowaną procedurą złożenia niezbędnych formalności to główny czynnik, który zniechęca ambitnych przedsiębiorców do zarejestrowana swojej firmy. Proces ten nie jest aż taki straszny, na jaki wygląda. Zobacz, jak aktualnie przebiega proces zakładania własnej działalności gospodarczej.

CEIDG-1 – gdzie złożyć i co musi zawierać?

Wiemy już, co chcemy robić, wiemy już jaką formę organizacyjną i prawną będzie posiadać prowadzona przez nas działalność – czas ją zarejestrować! Rejestracja firmy dokonywana jest na wniosek potencjalnego przedsiębiorcy. Obowiązkowe jest złożenie wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Numerem identyfikacyjnym firmy w CEIDG-1 jest numer NIP. Złożenie wcześniej wspomnianego wniosku oznacza wpis do krajowego rejestru urzędowego, zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeń społecznych w ZUS i zgłoszeniem identyfikacyjnym osoby prowadzącej działalność gospodarczą do Urzędu Skarbowego. Wszelkie informacje na temat prawidłowego i skutecznego prowadzenia firmy znajdziesz tutaj.

Wypełnienie wniosku CEIDG-1 wymaga od nas podania płci, rodzaju i serii dowodu tożsamości. Przyszły przedsiębiorca będzie musiał także podać swoje pełne dane wraz z numerem PESEL i imionami rodziców. Poprawnie uzupełniony wniosek CEIDG-1 należy złożyć w dowolnym Urzędzie Miasta. Formularz można złożyć także on-line, jednak i w takim wypadku będzie konieczne odwiedzenie urzędu, gdzie musimy pojawić się w przeciągu 7 dni z otrzymanym na e-maila numerem identyfikacyjnym. Warto pamiętać, że złożenie tego formularza jest całkowicie darmowe.

Obowiązkowy numer REGON

Po dokonaniu rejestracji w CEIDG-1 w ciągu dwóch tygodni od wpisu do ewidencji należy uzyskać w urzędzie statystycznym numer REGON.  W jego rejestrze znajdziemy niezbędne informacje na temat naszej firmy: nazwa i adres siedziby, numer NIM oraz PESEL właściciela, forma prawna, rodzaj wykonywanej działalności, data powstania i rozpoczęcia działalności. Numer REGON jest niezbędny do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jest on obowiązkowy w przypadku kontaktowania się z Urzędem Skarbowym lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Bez niego przedsiębiorca nie będzie miał możliwości zawierania umów i rozliczania się z kontrahentami.

 

Urząd Skarobowy, ZUS oraz Inspekcja Pracy

O założeniu działalności gospodarczej każdy przedsiębiorca musi poinformować Urząd Skarbowy. Posiadając firmę do celów podatkowych, niezbędne jest posiadanie numeru NIP. Rejestracja dla celów podatkowych dokonywana jest w oparciu o wniosek CEIDG-1.  Ten sam formularz będzie nam niezbędny w przypadku rejestracji działalności w ZUS-ie. Przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacenia trzech rodzajów składek: fundusz pracy (formularz ZUS ZFA), ubezpieczenie zdrowotne (formularz ZUS ZZA) oraz ubezpieczenie społeczne (formularz ZUS ZUA).

W przypadku zatrudnienia pracowników należy w ciągu 14 dni zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli przedmiot działalności jest związany z żywnością lub usługami gastronomicznymi, hotelarskimi oraz fryzjerskimi niezbędna będzie opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek, a czas jego rozpatrzenia to 2 tygodnie.

Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Warto pamiętać, że z roku na rok proces zakładania własnej działalności gospodarczej jest coraz prostszy i jeszcze szybszy. Dodatkowo istnieje wiele placówek, które służą pomocną dłonią w wypełnieniu niezbędnych wymogów do założenia własnej firmy.