Niniejszy artykuł ma na celu wdrożenie w tajniki zakładania własnego biznesu. Jak wiadomo, kiedyś nie było to prostą i łatwą rzeczą, ponieważ wymagało wiele czasu oraz cierpliwości przy wypełnianiu i oczekiwaniu na pozytywną weryfikację różnorakich wniosków.  Dziś natomiast jest dużo prościej.
Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce nie napawa optymizmem. Brak miejsc pracy oraz niskie zarobki, powodują, że ludzie coraz częściej myślą o założeniu własnej firmy. Dlatego warto byłoby postawić sobie pytanie : „jak zacząć własny biznes?”.
Pierwsza i najważniejsza kwestia to pomysł. Odpowiednio przygotowany biznesplan to podstawa sukcesu.  Zakładanie własnej działalności gospodarczej obarczone jest w jakimś stopniu ryzykiem, więc oferta naszej firmy powinna być interesująca i musi cieszyć się zainteresowaniem ze strony klientów, gdyż w przeciwnym wypadku skazani jesteśmy na niepowodzenie.
Mając pomysł i przygotowany biznesplan należy uczynić pierwsze kroki do urzeczywistnienia marzeń o własnym biznesie.
Najpierw powinniśmy rozglądnąć się za siedzibą naszej firmy. Z pomocą przychodzi w tej sytuacji portal http://sprzedambiznes.pl/, który wyszukuje oferty np. sprzedaży gospodarstwa czy hotelu, które możemy następnie zamienić  na biuro przyszłego przedsiębiorstwa.
Gdy posiadamy już lokum nadchodzi czas na pracę papierkową, która już nie napawa takim przerażeniem jak jeszcze parę lat temu. Wspomniane we wstępie uproszczenie polega na wypełnieniu jednego wniosku formularza  CEIDG -1, dzięki któremu dokonuje się zgłoszenia działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców (CEIDG), urzędu skarbowego , ZUS-u
oraz GUS-u.  Miłą informacją jest fakt, iż za zgłoszenie własnej firmy do CEIDG-1 nie musimy ponosić żadnych kosztów.

Prawidłowe wypełnieniu wniosku CEIDG-1 może przysparzać wiele trudności, na szczęście z pomocą przychodzą różne instytucje otoczenia biznesu, u których można zasięgnąć porady i skorygować ewentualne nieprawidłowości.  Wniosek można złożyć zarówno przez Internet  jak i w tradycyjny sposób  w Urzędzie Gminy. Należy pamiętać, że składając dokument w wersji online, należy podpisać go w ciągu 7dni od daty złożenia w urzędzie.

Z chwilą wpisu do rejestru CEIDG rozpoczynamy działalność gospodarczą. W tym miejscu należy pamiętać o wykonaniu paru załatwień. Pierwszy z nich to udanie się do ZUSU w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności firmy, by zgłosić odpowiednie ubezpieczenia. W przypadku, gdy założona firma jest jedynym tytułem do ubezpieczenia społecznego należy wypełnić formularz ZUS ZUA, jeżeli natomiast decydujemy się zostać płatnikiem VAT musimy złożyć formularz VAT-R w Urzędzie Skarbowym najpóźniej jeden dzień przed sprzedażą produktów lub usług, które są objęte podatkiem VAT. Dodatkowo, powinno się założyć osobny rachunek bankowy dla przedsiębiorstwa oraz wyrobić pieczątkę. W ten sposób założyliśmy własną firmę.
Oczywiście dużym udogodnieniem jest fakt, iż możemy liczyć na dofinansowanie z Unii Europejskiej na rozpoczęcie funkcjonowania własnego biznesu. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest działanie naszej firmy przez co najmniej 12 miesięcy .

Podsumowując, mam nadzieję, że artykuł zachęci w pewnym stopniu młodych ludzi do zakładania własnych firm, a co za tym idzie spadku bezrobocia i wzrostu gospodarczego kraju. Jest to ciekawa alternatywa dla wyjazdu z kraju i pomnażania majątku za granicami Polski.