Wraz z początkiem 2016 roku w polskiej spółce należącej do niemieckiego koncernu UZIN Utz AG, nastąpiły zmiany w strukturze działów handlowych i technicznych. Firma UZIN Polska, obchodząca w tym roku 20-lecie istnienia, w zmianach tych dostrzega zwiększenie efektywności obsługi klientów.

W ramach firmy funkcjonuje sześć marek produktowych: UZIN, PALLMANN, RZ, WOLFF, codex i Arturo Flooring, oferujących szeroki wachlarz chemii budowlanej do instalacji, wykończenia, pielęgnacji i renowacji pokryć podłogowych. Zmiany dotyczą czterech głównych marek, stanowiących trzon produktowy firmy.

Na czele struktury handlowej UZIN stanął Bartosz Grygorowicz, związany z firmą prawie od początków jej istnienia na polskim rynku. Objął stanowisko dyrektora handlowego.

Zmiany w naszej organizacji, choć mają charakter wewnętrzny, są nakierowane na zwiększenie komfortu naszych kontrahentów. Jasny i wyraźny podział kompetencji, ściślejsze związanie z regionami to podejście dostosowane do dzisiejszych realiów rynkowych – uważa Bartosz Grygorowicz.

Firma rozdzieliła także stanowiska doradców handlowych i technicznych. – W naszej branży dość popularne jest łącznie funkcji handlowych z doradztwem technicznym. Uznaliśmy, że czas odejść od tego modelu. Pomimo pracy z tymi samymi produktami, handlowcy i technicy mają inne kompetencje, a nam zależy na wysokiej specjalizacji  – dodaje dyrektor handlowy.

Obecna struktura marki UZIN dzieli obszary handlowe na cztery regiony: Polskę centralną i wschodnią, które są obsługiwane przez Katarzynę Czuboni oraz Urszulę Krukowską, Polskę południową – obszar działania Waldemara Ryżaka, Stanisława Gawliczka oraz Piotra Kazimierczaka, Polskę północną – obsługiwaną przez Mirosława Różańskiego oraz Jarosława Wojniusza, a także Polskę zachodnią, którą obejmują Irena Piwowarczyk i Weronika Multan.

Doradztwem technicznym dla marki UZIN zajmują się natomiast Maciej Załęski (zachodnia Polska) oraz Adam Wiśniewski (wschodnia Polska).

Za całokształt działań dla marki PALLMANN odpowiada w dalszym ciągu jej manager – Dariusz Turski. Doradcą technicznym marki jest Waldemar Dybiec. W ostatnim czasie zespół PALLMANNA zasilił także Hubert Lipiński – nowy doradca handlowy.

Nie zmieniły się natomiast osoby odpowiedzialne za rozwój marek RZ – Marek Nowakowski oraz WOLFF – Bogusław Koczorowski