Nocna iluminacja_Plac Nowy Targ_Wrocław

Sztuka iluminacji obiektów architektonicznych ewoluuje wraz z rozwojem techniki świetlnej. Wykorzystując osiągnięcia w tej dziedzinie, można precyzyjnie zaplanować sposób obrazowania i dynamikę oświetlenia w czasie. Iluminacja pozwala ożywić i podkreślić architekturę oraz stworzyć unikalną aurę.

 

Elewacja, dzięki zastosowaniu odpowiedniego oświetlenia, może zmieniać swój wygląd. Nowoczesna iluminacja nie pozostaje też bez wpływu na funkcjonalność. Zastosowanie modnych w ostatnim czasie różnych barw czy temperatur barwowych światła białego daje znaczną swobodę tworzenia, a nowoczesne technologie zapewniają nie tylko wysoki poziom i stabilność koloru, ale także energooszczędność oraz trwałość.

 

Cel i metoda

W procesie iluminacji obiektu architektonicznego kluczowy jest cel, któremu oświetlenie ma służyć. Różni się on w zależności od charakteru obiektu. Może być nim chęć podniesienia bezpieczeństwa w bezpośrednim sąsiedztwie czy wyraźnego zaznaczenia na mapie nocnej miasta, czyli identyfikacja miejsca. Istotne może się też okazać wykreowanie nocnego wizerunku obiektu, który jest istotny dla danego miasta ze względu na wartości kulturowe, przestrzenne lub użytkowe. Duże znaczenie może mieć również promocja obiektu. Kolejnym istotnym krokiem jest wybór metody oświetleniowej. – Najpopularniejsze rozwiązania to metoda zalewowa, punktowa i mieszana. Pierwsza polega na równomiernym oświetleniu obiektu, druga – stanowi swoiste „rzeźbienie światłem”, trzecia zaś – łączy elementy obu rozwiązań. Decyzja o wyborze którejś z metod uzależniona jest od formy elewacji obiektu, jego lokalizacji w otoczeniu architektonicznym czy funkcji – mówi Andrzej Nowak z firmy produkującej oświetlenie Luxan.

 

Realizacja  

Podczas opracowywania projektu iluminacji trzeba uwzględnić szereg uwarunkowań mających wpływ na przyjęte rozwiązania techniczne. Wiąże się to także z koniecznością dopasowania aspektów techniczno-ekonomicznych. – Wybór odpowiednich źródeł światła, opraw oświetleniowych, miejsc i sposobu ich montażu oraz zasilania i sterowania, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do obniżenia kosztów – mówi Andrzej Nowak. Przy projektowaniu iluminacji należy także przeanalizować architekturę obiektu, położenie głównych punktów oraz kierunków obserwacji. Oprócz wykorzystania wyobraźni technicznej, zasad i metod iluminacji, koniecznością jest też kierowanie się względami estetycznymi. Przewidywanie efektu, jaki powstanie, bywa jednak utrudnione ze względu na gabaryty iluminowanych obiektów, dlatego warto zwrócić uwagę także na ten aspekt.

 

Sztuczne oświetlenie jest jedną z form podniesienia atrakcyjności i prestiżu obiektu. Może również podkreślać jego rangę, a także szczególne znaczenie znajdującej się w nim instytucji. Może eksponować piękno, nietypowość lub być elementem szlaku podświetlonych budowli. Warto jednak pamiętać, że iluminacja, podobnie jak każda ingerencja w elewację obiektu architektonicznego, wymaga uzgodnień z władzami odpowiedzialnymi za projekt.