W procesie kreowania infrastruktury oświetleniowej dla przestrzeni miejskiej jednym z istotniejszych elementów jest wybór materiałów. W tym aspekcie swoisty prym wśród surowców wiodą stal oraz aluminium. Decyzja odnośnie wyboru jednego z nich powinna być gruntownie przemyślana i podyktowana kilkoma istotnymi czynnikami.

Rodzaj materiału, z którego wykonany jest słup oświetleniowy tylko pozornie jest kwestią stricte estetyczną. Tak naprawdę odgrywa on wyjątkowo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu danego systemu. Wszystkie wykorzystywane do tych celów surowce mają zarówno swoje zalety, jak i wady, które powinny być brane pod uwagę już na etapie projektowania.

Solidne wsparcie

Odpowiedni dobór materiałów, z których wykonany jest słup oświetleniowy to kwestia kluczowa. – Właśnie od surowca zależą właściwości fizyczne produktu, które powinny być ściśle dostosowane do funkcji, którą ma on pełnić – mówi Andrzej Nowak z firmy Luxan. – Każdy stop charakteryzuje się odmienną specyfiką, która decyduje o tym, do czego i gdzie może być zastosowany – dodaje. Architekci i wykonawcy wyboru dokonują najczęściej pomiędzy stalą a aluminium. Ten pierwszy rodzaj charakteryzuje się dużą zdolnością do pochłaniania drgań. Słupy stalowe powinny być więc montowane w miejscach, gdzie podobne zakłócenia występują stosunkowo często i mogą wpływać na prawidłowe funkcjonowanie instalacji. Decydując się na wybór jednostki stalowej warto mieć na uwadze fakt, że jest ona, szczególnie w miejscu kontaktu materiału z gruntem, podatna na korozję. Wydłużenie żywotności podobnych słupów może zapewnić zastosowanie dodatkowych powłok epoksydowo-bitumicznych do wysokości wnęki bezpiecznikowej. Warto mieć na uwadze fakt, że stal ocynkowana ogniowo charakteryzuje się technologicznymi nierównościami powierzchni, które mogą by widoczne nawet po lakierowaniu.

Elastyczne rozwiązanie

Najpopularniejszą alternatywą dla stali jest aluminium. Słupy wykonane z tego surowca charakteryzują się przede wszystkim stosunkowo niewielką wagą. Jest to szczególnie istotne nie tylko w kontekście transportu i montażu, ale również podczas pracy nad projektami o niższym progu obciążenia. Surowiec doskonale sprawdzi się m. in. w przypadku realizacji infrastruktury oświetleniowej mostów. Zdecydowaną zaletą aluminium jest wysoka odporność na korozję. Właśnie to pozwala na wykorzystanie tego rodzaju jednostek np. na terenach szczególnie narażonych na działanie wilgoci. Nie bez znaczenia jest również elastyczność aluminium. Ta właściwość determinuje wykorzystanie słupów wykonanych ze wspomnianego  surowca w bezpośrednim sąsiedztwie dróg. Pozwala to na zniwelowanie skutków ewentualnych kolizji pojazdów z latarnią. Jednostki wykonane z aluminium, m. in. za sprawą dobrej reakcji na lakiery strukturalne, sprawdzą się również wszędzie tam, gdzie estetyka odgrywa kluczową rolę.

Jak widać wybór stopu, z którego będą wykonane pionowe elementy oświetlenia, jest wyjątkowo istotną kwestią. Odpowiedni dobór materiału do specyfiki projektu i otoczenia może zapewnić znacznie dłuży okres eksploatacji infrastruktury.