dom_hybrydowy_gdansk_osowa

Wytyczne dotyczące coraz niższego wykorzystania energii przez obiekty budowlane to nie tylko wynik poszanowania środowiska naturalnego. Z punktu widzenia inwestora to przede wszystkim wymierne oszczędności na kosztach eksploatacyjnych. Zastosowanie silikatów pozwala osiągnąć oba wymienione aspekty, przy jednoczesnym obniżeniu środków na realizację projektu budowlanego.

Dyrektywy unijne mające odwzorowanie w określonych na poziomie kraju warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, już od przyszłego roku spowodują, że wartość wskaźnika EP, określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie obiektów na nieodnawialną energię pierwotną (na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody), spadnie z poziomu 120 do 95. Jest to zatem kolejne wyzwanie, jakim sprostać muszą nie tylko projektanci i wykonawcy inwestycji, ale także producenci materiałów budowlanych. Od 2017 roku obniżeniu ulega również współczynnik, który określa poziom przenikania ciepła – będzie on musiał wynosić maksymalnie 0,23. Zastosowanie wyrobów silikatowych pozwala na osiągnięcie zakładanych parametrów przy jednoczesnym obniżeniu nakładów na realizację inwestycji.

Ciepło i tanio od fundamentów po sam dach

Budowa obiektów, które będą musiały sprostać formalnym wymogom w zakresie zapotrzebowania na energię, to koszt wyższy w porównaniu do tradycyjnych budowli. Aby ograniczyć wydatki i zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na bardziej efektywne energetycznie systemy ogrzewania i wentylacji, bądź pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, warto do wznoszenia wszelkiego rodzaju przegród pionowych wykorzystać bloczki silikatowe. Elementy wapienno-piaskowe gwarantują wysoką akumulację ciepła oraz bezwładność termiczną. Można je wykorzystywać już na etapie ścian fundamentowych i piwnicznych, ponieważ cechują się niską nasiąkliwością a dodatkowo są mrozoodporne. Silikaty są również materiałem, który w przypadku ścian zewnętrznych pokrytych warstwą izolacji oraz tynkiem, gwarantuje osiągnięcie współczynnika U poniżej 0,20. Bloczki silikatowe pozwalają więc obniżyć ten współczynnik i już dziś sprostać normom dotyczącym ścian zewnętrznych, które obowiązywać będą dopiero za 5 lat. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie uzyskanie oszczędności, które pozwolą na sfinansowanie kolejnych rozwiązań podnoszących energooszczędność obiektu. Nie bez znaczenia jest również dokładność wymiarów bloczków silikatowych, która umożliwi wyeliminowanie problemu mostków termicznych.

Ściany wewnętrzne proste i łatwe do wykończenia

Budownictwo energooszczędne opiera się również na jak najprostszym i najmniej kosztownym wykończeniu wnętrz obiektów. Dzięki dokładności wymiarów bloczki silikatowe gwarantują minimalne nakłady pracy i środków potrzebnych do wykończenia ścian wewnętrznych. Silikaty mogą być stosowane zarówno do wznoszenia przegród pionowych o podwyższonej wytrzymałości (ścian konstrukcyjnych), jak również ścian działowych odpowiadających za komfort użytkowników budynków. Jednolitość i gładkość powierzchni osiągnięte dzięki wapienno-piaskowym elementom murowym umożliwiają minimalne zużycie takich materiałów wykończeniowych jak gładź gipsowa, ceramika ścienna i podłogowa, czy farby malarskie. Silikaty gwarantują również wysokie parametry izolacyjności akustycznej, co sprawia, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych rozwiązań wyciszających, które wpływają na całkowite koszty realizacji inwestycji budowlanej. Ma to także znaczenie w przypadku obiektów wyposażonych w wysoce efektywne urządzenia, które mimo zabiegów ich konstruktorów często emitują hałas i wydają uciążliwe dźwięki.

 

Budownictwo energooszczędne w oparciu o silikaty pozwala zadbać o prawidłowe parametry izolacyjności termicznej budynków, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wymiernych oszczędności na kosztach eksploatacyjnych oraz inwestycyjnych. Zaoszczędzone środki mogą zostać przeznaczone na innowacyjny sprzęt gwarantujący prawidłowe zarządzanie ciepłem i energią.

 

Więcej informacji na temat produktów Grupy SILIKATY można znaleźć na stronie internetowej www.grupasilikaty.pl

 

„Grupa SILIKATY” Sp. z o.o. to jeden z czołowych w Polsce producentów wyrobów silikatowych do wznoszenia ścian zewnętrznych, konstrukcyjnych, działowych, fundamentowych, ogniowych i piwnicznych. Grupa powstała w 2004 roku z połączenia krajowych producentów, z których każdy posiadał kilkudziesięcioletnie doświadczenie w produkcji SILIKATÓW. Obecnie Grupa SILIKATY skupia 7 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie całej Polski (w Krukach k/Ostrołęki, Piszu, Przysieczynie, Ludyni, Leżajsku, Kluczach i Jedlance). Poprzez swoich przedstawicieli firma aktywnie uczestniczy w pracach komitetu technicznego Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Silikatów. Grupa SILIKATY jest także członkiem polskiego Stowarzyszenia Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe Murowanie”.

 

„Grupa SILIKATY” Sp. z o.o.

Kruki ul. Nowowiejska 33

07-415 Olszewo-Borki

tel./fax  29 760 44 70, 760 65 10

www.grupasilikaty.pl