Charakterystyka energetyczna to dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Obowiązek dołączania charakterystyki do projektu powstał w 2012 roku, gdy przepisy polskiego prawa zostały dostosowane do wymogów Unii Europejskiej. Dla wielu inwestorów zagadnienia związane z tym dokumentem wciąż są niejasne i problematyczne. Architektka Małgorzata Simla z Pracowni Projektowej ARCHIPELAG odpowiada na pięć najczęściej pojawiających się pytań dotyczących charakterystyk energetycznych.  

ist396t0bb5fn2_zoom1

1. Co to jest charakterystyka energetyczna?

Charakterystyka energetyczna to dokument określający klasę energetyczną projektowanego budynku, który już na etapie tworzenia architektury pozwala oszacować koszty eksploatacji domu. Dzięki temu inwestor zyskuje możliwość dokonania niezbędnych zmian w celu poprawienia efektywności energetycznej budynku. W charakterystyce energetycznej odnajdziemy zbiór dachach i wskaźników dotyczących obliczeniowego zapotrzebowana budynku na energię niezbędną do ogrzania domu, wentylacji i klimatyzacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej – wyjaśnia architektka z Pracowni Projektowej ARCHIPELAG.

Czytaj więcej o charakterystykach energetycznych

 

2. Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej nazywane także certyfikatem energetycznym jest sporządzane po zakończeniu budowy domu. Certyfikat określa zapotrzebowanie na energię, która jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem nowo powstałego budynku, wynikających z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych. Certyfikat nie uwzględnia sposobu użytkowania domu przez mieszkańców. 

arch. Małgorzata Simla

3. Czym się różni szacunkowa charakterystyka energetyczna od projektowanej charakterystyki energetycznej?

Szacunkowa charakterystyka energetyczna dotyczy gotowego projektu domu jednorodzinnego i jest dołączana do dokumentacji technicznej przez autorską pracownię projektową. Aby otrzymać pozwolenie na budowę niezbędna jest jednak projektowana charakterystyka energetyczna, którą powinien sporządzić architekt adaptujący projekt do warunków lokalnych. Projektowana charakterystyka uwzględnia dostosowanie gotowego projektu do konkretnej lokalizacji oraz określonych stref wiatrowych i śniegowych – tłumaczy Małgorzata Simla.

 

4. Co to jest analiza alternatywnych źródeł energii?

To dokument wymagany przez urząd, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, przedstawiający analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło dla konkretnego budynku. Dokument określa roczne użycie energii niezbędnej do ogrzania, wentylacji, przygotowania c.w.u. wytworzonej dzięki alternatywnym źródłom energii dostępnym na danym obszarze – podpowiada architektka z Pracowni Projektowej ARCHIPELAG.

 

5. Kto odpowiada za dostarczenie dokumentów energetycznych?

Szacunkowa charakterystyka energetyczna – przygotowuje ją autorska pracownia projektowa

Projektowana charakterystyka energetyczna – dokument wykonuje architekt adaptujący projekt do warunków lokalnych

Certyfikat energetyczny – może go opracować tylko osoba uprawniona posiadająca odpowiednie wykształcenie, która ukończyła kurs i zdała egzamin państwowy. Nie może go wykonać projektant konkretnego budynku.

Analiza alternatywnych źródeł energii – dokument przygotowuje architekt adaptujący.

 

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG