Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa sprawia, że coraz więcej osób zaczyna wprowadzać w życie działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. Dotyczy to również wyboru materiałów budowlanych. Aby ułatwić konsumentom zakup wyrobów przyjaznych naturze wprowadzono specjalne deklaracje środowiskowe materiałów budowlanych. Maria Witkowska, Dyrektor Techniczny ds. obsługi rynku z firmy Armacell wyjaśnia czym są deklaracje środowiskowe i dlaczego warto sięgać po produkty, które posiadają tego rodzaju dokumentację.

EPD bez tajemnic

Deklaracje środowiskowe produktów budowlanych, funkcjonujące także pod nazwą EPD – Environmental Product Declaration – lub deklaracje środowiskowe typu III, to niezależnie potwierdzony, uznawany na całym świecie dokument, który określa wpływ produktu na środowisko naturalne. Zawiera informacje środowiskowe o produkcie, które zostały niezależnie zweryfikowane przez stronę trzecią. „Podstawą do przygotowania deklaracji środowiskowej wyrobu budowlanego jest ocena cyklu życia produktu, LCA (Life Cycle Assessment). LCA opisuje oddziaływanie pojedynczego wyrobu na środowisko podczas całego jego życia – od etapu produkcji, poprzez transport, montaż, użytkowanie, aż do utylizacji i recyklingu”, wyjaśnia Maria Witkowska, Dyrektor Techniczny ds. obsługi rynku z firmy Armacell. „Stworzenie deklaracji środowiskowej produktu to długotrwały i bardzo czasochłonny proces. Polega on m.in. na analizie danych dotyczących procesu produkcji, takich jak ilość i rodzaj stosowanych surowców, zużycie energii, stopień emisji lotnych związków organicznych i zanieczyszczeń w postaci odpadów, ścieków itd. Zebrane dane stanowią podstawę do określenia w jakim stopniu dany wyrób oddziałuje na środowisko. Warto przy tym podkreślić, że deklaracja środowiskowa produktu budowlanego to bardzo wiarygodny i obiektywny dokument. EPD musi być zgodna z uznawanymi na całym świecie normami ISO 14025, ISO 21930 lub EN 15804. Dodatkowo jest badana przez niezależne instytucje badawcze, takie jak Institut Bauen und Umwelt (IBU) w Niemczech”, dodaje ekspert.

Korzyści płynące z posiadania deklaracji

Wiedząc czym są deklaracje środowiskowe EPD warto odpowiedzieć na pytanie czemu właściwie służą. Czy są one przydatne tylko dla inwestorów i deweloperów, czy „przeciętny Kowalski” także będzie w stanie zrozumieć i wykorzystać zawarte w nich informacje?  „Deklaracje środowiskowe EPD umożliwiają skuteczne wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach produkujących materiały budowlane. Ułatwiają też firmie informowanie o wynikach ocen środowiskowych wyrobów w znormalizowany sposób. Dzięki nim  możliwe było stworzenie jasnych kryteriów do oceny wyrobów budowlanych oraz umożliwienie identyfikacji tych, które powodują mniejszy wpływ na środowisko. Za sprawą deklaracji środowiskowych producenci materiałów budowlanych są w stanie w jasny i przejrzysty sposób przekazywać klientom informacje środowiskowe o swoich wyrobach. Klienci mają z kolei możliwość łatwego i szybkiego zweryfikowania uzyskanych danych oraz porównania ich z parametrami tego samego produktu podanymi przez innego producenta”, wyjaśnia Maria Witkowska z firmy Armacell. Poza możliwością oceny wpływu danego materiału budowlanego na stan przyrody deklaracje środowiskowe spełniają jeszcze jedną funkcję. „Deklaracje środowiskowe pomagają inwestorom uzyskać dla swoich obiektów tzw. zielone certyfikaty, takie jak BREEAM czy LEED. Są to wielokryteriowe systemy oceny i ochrony budynków, które promują zrównoważone budownictwo oraz zdrowe środowisko pracy i stanowią standard na rynku nieruchomości. Obiekty, które uzyskały certyfikat LEED lub BREEAM odznaczają się dużą efektywnością energetyczną w obszarach energii, wody i materiałów oraz mają niewielki wpływ na zdrowie i środowisko. W 2016 roku zarówno LEED jak i BREEAM wprowadziły swoje nowe wersje LEED v4 i BREEAM Int NC 2016. Obie wersje promują między innymi produkty z deklaracjami EPD. Sięgając po wyroby posiadające tego rodzaju deklaracje inwestorzy są w stanie uzyskać dodatkowe punkty podczas ubiegania się o przyznanie certyfikatu”, dodaje specjalistka.

Liderzy rynku inwestują w deklaracje środowiskowe

Wprowadzanie na rynek zrównoważonych wyrobów budowlanych poddanych ocenie zgodnie z kryteriami przyjętymi w deklaracjach środowiskowych istotnie przekłada się na zwiększenie świadomości ekologicznej konsumentów oraz umożliwia im bardziej dokładna analizę cyklu życia całego budynku. Dzięki zrównoważonym materiałom budowlanym, posiadającym deklaracje środowiskowe EPD, architekci i firmy budowlane są też w stanie w porozumieniu z klientami przyczynić się do budowania bardziej zrównoważonych środowiskowo obiektów. Liczne badania pokazują, że tego rodzaju budynki są z kolei w stanie korzystnie wpływać na zdrowie, produktywność i samopoczucie przebywających w nich osób. „Producenci wyrobów budowlanych mają świadomość wzrostu wymagań stawianych budynkom. Coraz więcej firm zaczyna zdawać sobie sprawę, że z czasem posiadanie w portfolio produktów z deklaracjami środowiskowymi typu III stanie się wymogiem. Decydując się już dziś na sporządzenie takiej dokumentacji są w stanie dotrzeć do nowej grupy odbiorców, jednocześnie zostawiając w tyle konkurencję”, tłumaczy Maria Witkowska. „Jako przykład posłużyć może firma Armacell. To pierwszy producent elastomerycznych izolacji (FEF), który stworzył obszerną niezależną ocenę cyklu życia (LCA) swoich głównych produktów i na jej podstawie przygotował deklaracje środowiskowe EPD. Armacell przygotował również specjalne karty „zielonego produktu“ dla swoich izolacji technicznych i klejów. Karty zostały stworzone jako pomoc dla projektanta w celu zapewnienia niezbędnych informacji i ułatwienia wyboru właściwego produktu”, dodaje specjalistka.

 

www.armacell.pl