Detekcja gazów szkodliwych wykorzystuje specjalistyczne urządzenia z zakresu techniki bezpieczeństwa, w celu zagwarantowania ochrony pracownikom oraz bezpieczeństwa zakładu pracy w ogóle. Systemy detekcji szkodliwych gazów pozwalają na szybkie wykrycie niebezpiecznych stężeń i uruchamiają alarm. Część z nich posiada funkcje automatycznego uruchamiania środków zaradczych, zmierzających do likwidacji stanu odbiegającego od normy.

Detekcja gazowa jako technika bezpieczeństwa

Technika bezpieczeństwa to dziedzina, która dostarcza do przemysłu narzędzia podnoszące bezpieczeństwo pracowników, ale też ich miejsca pracy – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy Poltraf.  Systemy detekcji gazów szkodliwych służą jednocześnie całemu zakładowi w sensie przestrzeni wykonywania pracy, dostarczając ochrony przeciwwybuchowej i dbając o integralność bezpieczeństwa oraz przebywającym w zakładzie pracownikom, zapewniając ochronę przed trzema głównymi zagrożeniami:

  • gazami palnymi i wybuchowymi;
  • wyparciem tlenu (konsekwencją jest zamartwica) lub podwyższonym stężeniem tlenu (zwiększona palność);
  • zatruciem gazami toksycznymi.

Urządzania detekcji gazowej dzielą się na stacjonarne systemy detekcji gazowej oraz mobilne mierniki gazowe. Od jakości wykorzystywanych urządzeń i ich zdolności współpracy z systemami zaradczymi, zależy bezpieczeństwo obszaru, na którym istnieje potencjalne zagrożenia.

Przenośne sensory detekcji gazowej

Wybór sensorów przenośnych wymaga od zakładu stworzenia procedur używania urządzeń i przeprowadzenia szkoleń z posługiwania się nimi. Przedsiębiorstwo musi przygotować właściwe warunki przechowywania detektorów i zapewnić pracownikom łatwy dostęp do nich. Istotne jest także dopilnowanie, by akumulatory mierników były naładowane i gotowe do pracy w wymaganym momencie. Zakład musi także zadbać o zaopatrzenie się w wystarczającą ilość sprzętu do obsłużenia danej powierzchni.

Stacjonarne systemy detekcji gazowej

Sensory i elektronika stacjonarnych systemów detekcji gazowej pracują 24 h na dobę, dzięki czemu zapewniają bezustanną kontrolę stężeń niebezpiecznych substancji – mówi specjalista z firmy Poltraf. Niebezpieczne odchylenia od normy są natychmiast sygnalizowane za pomocą alarmu akustycznego i/lub optycznego. Istnieją też systemy detekcji gazowej, które nie tylko sygnalizują zagrożenie, ale też uruchamiają systemy zaradcze, np. poprzez zwiększenie wentylacji czy zatrzymanie procesu technologicznego, w którym uwalniany jest dany gaz.

fotolia_35824779_subscription_monthly_m