Osiągnięcie jak największych redukcji strat energii w przypadku zaawansowanych technologicznie instalacji cieplnych i chłodniczych wymaga zastosowania wysokiej jakości izolacji. Produkty oferowane przez firmę Armacell gwarantują nie tylko ochronę przed utratą ciepła oraz zapobiegają zjawisku kondensacji, ale dodatkowo nie doprowadzają do rozprzestrzeniania się ognia w przypadku pożaru.

armacell_tubolit_dg_rodzinamniejszyW coraz bardziej zaawansowanych technicznie instalacjach cieplnych i chłodniczych znajdujących się w nowoczesnych budynkach bądź w tych obiektach, które zostają poddawane gruntownej renowacji, konieczne jest stosowanie wysokiej jakości izolacji. Firma Armacell, dzięki długoletniemu doświadczeniu i wykorzystywaniu innowacyjnych osiągnięć w dziedzinie materiałów izolacyjnych, dostarcza wysokiej klasy rozwiązania odpowiadające na potrzeby zarówno zrównoważonego, jak i energooszczędnego budownictwa. W swojej ofercie posiada zarówno rozwiązania ograniczające straty energii w systemach przewodzących czynniki grzewcze, jak i te, które chronią przed zjawiskiem kondensacji w przypadku przepływu czynników chłodzących. Specjalnie opracowany skład materiałów, z których są wykonane poszczególne produkty, zdecydowanie ogranicza także zagrożenie w przypadku pożaru.

Izolacja z gwarancją bezpieczeństwa

Podstawowe zasady doboru materiałów budowlanych ze względu na ich klasę reakcji na ogień określa Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.Co oznacza zapis „nierozprzestrzenianie ognia”? Zgodnie z treścią załącznika 3 Warunków Technicznych nierozprzestrzeniającym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociągowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadają:przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0 oraz przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

W ofercie Armacell znajdują się izolacje techniczne dedykowane do instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej. Spełniają one wymogi nierozprzestrzeniania ognia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Są to izolacje: Tubolit DG Plus, dostępne w postaci otulin o grubościach 9 i 13 mm z klasą reakcji na ogień  BL-s1, d0, oraz SH/Armaflex otuliny o grubości od 9 mm do 45 mm z klasą reakcji na ogień BL-s3, d0. Materiały te posiadają wszelkie niezbędne dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. Wśród nich znajdują się deklaracje właściwości użytkowych, jak również certyfikat stałości właściwości użytkowych. Firma Armacell pracuje obecnie nad rozszerzeniem oferty, co w efekcie pozwoli na dodanie nowych grubości otulin izolacyjnych dla produktu Tubolit DG Plus. Oba wymienione produkty są elastycznym materiałem izolacyjnym o zamkniętej strukturze komórkowej, w kolorze szarym, charakteryzującym się  bardzo  dobrymi właściwościami izolacyjnymi. Przeznaczone są do stosowania jako izolacja cieplna i akustyczna w instalacjach sanitarnych i grzewczych.

Bez skraplania i ognia

W ofercie Armacell znajdują się także izolacje dedykowane do instalacji chłodniczych: Armaflex ACE Plus oraz AF/Armaflex. Klasa reakcji na ogień tych produktów to B-s3, d0 dla mat oraz BL-s3, d0 dla otulin. Dla zwiększonych wymogów w zakresie nierozprzestrzeniania ognia oraz znikomej emisji dymu w przypadku pożaru, rekomendowane jest stosowanie izolacji Armaflex Ultima z klasą reakcji na ogień BL-s1, d0 dla otulin oraz  B-s2, d0 w przypadku mat. Poza wysokimi właściwościami izolacyjnymi oraz klasami odporności na ogień, produkty Armacell są łatwe w montażu oraz trwałe. Dzięki tym właściwościom można z powodzeniem precyzyjnie zamontować izolacje nawet w najbardziej kłopotliwych miejscach, bez ryzyka konieczności wykonywania ewentualnych poprawek. Znaczące ograniczenie czasu montowania izolacji w zestawieniu z jej wysoką odpornością na ogień, to gwarancja niezawodności oraz bezpieczeństwa. Wymagania stawiane przez organy regulujące polski, a także europejski sektor budownictwa, w zdecydowany sposób określają, jakie parametry ochronne powinny posiadać poszczególne materiały dedykowane do zastosowań izolacyjnych. Produkty Armacell spełniają te wymogi i z powodzeniem mogą być wykorzystywane we wszelkiego rodzaju inwestycjach, zarówno mieszkaniowych, jak i o charakterze komercyjnym bądź przemysłowym.

Armacell Poland Sp. z o.o.

55-300 Środa Śląska

ul.Targowa 2

www.armacell.com

Firma „Armacell” swoje początki datuje na rok 1860, kiedy to powstała spółka – matka „Armstrong Cork”, późniejsza „Armstrong World Industries”. W 1959 firma podbija rynek chłodniczy i klimatyzacyjny, innowacyjnym produktem o nazwie Armaflex – elastyczną, profesjonalną izolacją o rewolucyjnych właściwościach na bazie elastomerów. Rok później Armstrong zakłada oddział w Niemczech, gdzie w 1965 roku rozpoczyna się produkcja Armaflexu. Następne dekady upływają pod znakiem kolejnych sukcesów w branży izolacyjnej. Powstaje Tubolit – elastyczna pianka o zamkniętej strukturze komórkowej na bazie polietylenu oraz Okabell – system metalowych osłon zabezpieczających izolację. W 2000 roku efektem wykupu działu „Armstrong World Industries” zajmującego się izolacjami, powstaje „Armacell”. W 2006 roku „Armacell” przystąpił do inicjatywy ONZ o nazwie „UN Global Compact” dotyczącej odpowiedzialnego biznesu kierującego się 10 zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Obecnie „Armacell” specjalizuje się w produkcji izolacji, oferując najbardziej kompletną i kompleksową gamę elastycznych wyrobów do izolacji termicznej, akustycznej, antyroszeniowej i ochronnej przeznaczonych do instalacji grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, sanitarnych i przemysłowych, stając się jednocześnie światowym liderem w tej dziedzinie. „Armacell’ posiada sprawdzone rozwiązania służące do wydajnego ograniczania strat energii, ochrony instalacji układanych w budynkach oraz poprawy komfortu akustycznego. Priorytetem firmy jest solidność, niezawodność i najwyższa jakość oferowanych wyrobów, poparta prawie 150–letnim doświadczeniem na rynku izolacji. Ponad 20 fabryk na całym świecie wraz z trzecią co do wielkości w Środzie Śląskiej, ekipa wysoko wykwalifikowanych przedstawicieli handlowych oraz doskonały serwis, świadczą nie tylko o znakomitym profesjonalizmie, ale również o szczególnej dbałości o zadowolenie użytkowników i reputację firmy na rynku izolacji technicznych.