Przedsiębiorcy, którzy w procesach produkcyjnych korzystając z substancji, które mogą przyczynić się do powstania atmosfery wybuchowej w miejscu pracy, zobowiązani są do przygotowania specjalnego dokumentu. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem może być przygotowany samodzielnie przez dane przedsiębiorcę, może być również zlecony do wykonania przez wyspecjalizowaną firmę. To drugie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić mnóstwo cennego czasu i zyskać pewność, że dokument zawierał będzie wszystkie informacje wymagane przez ustawodawcę. Obecnie na rynku działa wiele firm, które zajmują się przygotowywaniem tego typu dokumentów. Oczywiście do sporządzenia dokumentu potrzebnych będzie szereg informacji, których udzielić może jedynie sam przedsiębiorca. A co dokładnie powinno znaleźć się w takim dokumencie.

Prawidłowo przygotowany dokument zabezpieczania przed wybuchem powinien składać się z trzech zasadniczych części. Pierwsza część to zbiór ogólnych informacji na temat danego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem stref zagrożonych wybuchem z wykazem środków zapłonu, a także opis zastosowanych przez firmę środków ochrony wraz z informacją o terminach ich przeglądów technicznych. W drugiej części dokumentu powinny znaleźć się informacje o substancjach chemicznych, które używane są w danym przedsiębiorstwie i których stosowanie może nieść ze sobą ryzyko powstania wybuchu, opis miejsc, w których używane są tego typu substancje, ocenę ryzyka powstania atmosfery wybuchowej, opis ewentualnych skutków zaistnienia wybuchu, a także opis środków, które mają pomóc w zapobieżeniu wystąpienia atmosfery wybuchowej, a gdy do jedzie do wybuchu w minimalizacji jego następstw. Trzecia część dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem powinna zawierać rysunek z uwzględnieniem stref zagrożonych wybuchem, informację o zastosowanej metodzie oceny ryzyka wybuchu i listę dokumentów, które wykorzystano do przygotowania tego dokumentu wraz z informacją o miejscu ich przechowywania w firmie.

Wiele firm, które codziennie korzystają z substancji chemicznych o właściwościach palnych, wciąż nie zdaje sobie sprawy z konieczności przygotowania tego typu dokumentu. Tymczasem prawidłowo przygotowany dokument zabezpieczenia przed wybuchem to skuteczny środek pozwalający zabezpieczyć firmę przed ryzykiem i skutkami ewentualnego wybuchu. Firma dysponująca tego typu dokumentem nie naraża się również na ewentualne kary, które mogą być na nią nałożone podczas kontroli. Takie kary mogą być bardzo dotkliwe, zwłaszcza gdy w firmie rzeczywiście dojdzie do wybuchu. Więcej na temat dokumentu zagrożenia przed wybuchem dowiesz się na stronie: http://explatforma.com/uslugi/dokument-zabezpieczenia-przed-wybuchem/.