Elastyczna izolacja z polietylenu Tubolit DG Plus produkowana w zakładzie firmy Armacell w Środzie Śląskiej otrzymała właśnie deklarację środowiskową EPD typu III. Instytut Techniki Budowlanej oraz Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska potwierdziły jednocześnie zgodność przeprowadzonej analizy cyklu życia produktu  z wymaganiami normy PN-EN 15804+A1:2014-04. Uroczyste wręczenie dyplomów (świadectw) przedstawicielom firmy Armacell odbyło się 12 września podczas konferencji Eurocorr w Krakowie.

Szansa na dodatkowe punkty w certyfikacji BREEAM Int 2016, LEED v4 i WELL

Deklaracje środowiskowe produktów budowlanych, funkcjonujące także pod nazwą EPD – Environmental Product Declaration – lub deklaracje środowiskowe typu III, to niezależnie potwierdzony, uznawany na całym świecie dokument, który określa wpływ produktu na środowisko naturalne. Zawiera informacje środowiskowe o produkcie, które zostały niezależnie zweryfikowane przez stronę trzecią. Deklaracje środowiskowe pomagają inwestorom uzyskać dla swoich obiektów tzw. zielone certyfikaty, takie jak BREEAM czy LEED. Są to wielokryteriowe systemy oceny i ochrony budynków, które promują zrównoważone budownictwo oraz zdrowe środowisko pracy i stanowią standard na rynku nieruchomości komercyjnych. Obiekty, które uzyskały certyfikat LEED lub BREEAM odznaczają się dużą efektywnością energetyczną w obszarach energii, wody i materiałów oraz mają niewielki wpływ na zdrowie i środowisko. EPD może się przyczynić do uzyskania dodatkowych punktów w certyfikacji BREEAM Int 2016, LEED v4 i WELL dla projektów w których zastosuje się Tubolit DG Plus firmy Armacell.

Wyższy komfort termiczny i poprawa efektywności energetycznej

Tubolit DG Plus firmy Armacell jest izolacją polietylenową o zamkniętej strukturze komórkowej, przeznaczoną do instalacji grzewczych, sanitarnych i ciepłej wody użytkowej.  Produkowana jest zgodnie z normą PN-EN 14313. Tubolit DG Plus posiada Euroklasę BL-s1,d0 i zgodnie z polskimi Warunkami Technicznymi jest materiałem nierozprzestrzeniającym ogień (NRO). Ten łatwy w instalacji i elastyczny produkt chroni rury przed agresywnymi materiałami budowlanymi i zapobiega kondensacji na rurach z zimną wodą. Otulina umożliwia m.in. spełnienie wymogów certyfikatu BREEAM związanych m.in. z komfortem termicznym i poprawą efektywności energetycznej budynku. Dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła (λ40°C ≤ 0,040 [W/m⋅K]) Tubolit DG Plus skutecznie ogranicza straty energii (aż do 90%), przyczyniając się do istotnej poprawy wydajności energetycznej instalacji oraz znacznego obniżenia emisji CO2 do atmosfery. Zastosowanie pianki umożliwia też poprawę komfortu akustycznego w budynku. Dodatkowo produkt w 100% podlega recyclingowi. Sięgając po wyroby takie jak Tubolit DG Plus firmy Armacell, posiadające deklarację środowiskową EPD typu III, inwestorzy są w stanie uzyskać dodatkowe punkty podczas ubiegania się o przyznanie certyfikatu BREEAM, LEED lub WELL.