2017.03.21 – press – Lider Dostępności

Już tylko do 31 marca przyjmujemy zgłoszenia do konkursu „Lider Dostępności”.

Konkurs „Lider Dostępności” promuje  projektowanie uniwersalne, które uwzględnia potrzeby wszystkich użytkowników, a także najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Konkurs jest organizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

– Dostępność oznacza nowoczesność w tym znaczeniu, że wszyscy, jako Polacy i ludzie, mamy być równo traktowani. – podkreśla Prezydent RP Andrzej Duda. – Dzisiaj, z całą pewnością, wymiarem nowoczesności państwa jest to, czy jego instytucje, czy jego obiekty, zwłaszcza o charakterze publicznym, są powszechnie dostępne dla każdego obywatela. Te bariery, które istnieją, muszą być usuwane. Z myślą o wszystkich, którzy te problemy mają lub będą je mieli.

– Konkurs Lider Dostępności ma promować tych, którzy realizują zasady dostępności i robią to od wielu lat na rzecz tych, którzy przez wiele lat byli pomijani – dodaje Prezes Fundacji Integracja Piotr Pawłowski.

Już po raz drugi konkurs organizuje Fundacja Integracja, we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich.

– Poprzednia edycja i ogromne zainteresowanie wynikami tejże udowodniły jak ważną problematyką jest zarówno projektowanie dostępnych dla wszystkich obiektów architektonicznych, ale także – że myślenie o dostępności zaczyna się już na etapie planowania i projektowania struktur miejskich. – mówi Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, prof. Piotr Lorens.  – Wiele kwestii wymaga bowiem rozwiązań systemowych, które można rozwiązać jedynie na poziomie kompleksowo rozumianej miejskiej polityki rozwoju. Mam nadzieję iż kolejna edycja konkursu pozwoli na zaprezentowanie kolejnych dobrych przykładów takiego właśnie podejścia do kwestii planowania i projektowania dostępności naszych miast.

Konkurs wspiera WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim.

– Poprzednia edycja konkursu Lider Dostępności pokazała, że jest coraz więcej miejsc, które dają wszystkim równe szanse do uczestnictwa w życiu publicznym – tłumaczy Wiceprezes WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim Kinga Walczyńska – Jest to dla nas niezmiernie ważne, gdyż jako Fundacja wspieramy tworzenie przestrzeni uwzględniających różne potrzeby, a projektując myślimy nie tylko o tym, co tu i teraz, lecz także o przyszłości. Takie są też założenia projektowania uniwersalnego. Jest to tym bardziej istotne, że według prognoz demograficznych w 2060 roku będziemy najstarszym europejskim społeczeństwem. Wszyscy będziemy kiedyś potrzebować dostępności. Tylko wspólnie możemy tworzyć rzeczy wielkie i dlatego tak ważne jest współdziałanie administracji publicznej, biznesu, instytucji naukowych oraz organizacji pozarządowych na rzecz propagowania dostępności. Lider Dostępności łączy nas wokół wspólnej idei, pokazuje najlepsze wzorce i zachęca innych do wykonania pierwszego kroku.

Nagrody zostaną przyznane w ośmiu kategoriach: samorząd,  przestrzeń publiczna, sieć placówek, obiekt usługowy, obiekt mieszkalny, obiekt zabytkowy, architekt/urbanista. Zostanie również przyznana nagroda GRAND PRIX. Zgłoszenia do Konkursu Lider Dostępności przyjmowane są do 31 marca 2017 roku.

 W tegorocznym konkursie wyróżnienie zostanie przyznane w każdej kategorii także projektantowi (architektowi lub urbaniście), który był zaangażowany w sukces nagrodzonego obiektu. Organizatorzy chcą szczególnie podkreślić, jak ważne jest myślenie o dostępności dla wszystkich użytkowników już na etapie planowania i projektowania.

Wręczenie nagród nastąpi podczas gali w Pałacu Prezydenckim.

 

**

Integracja od ponad 20 lat działa na rzecz wyrównywania społecznych szans osób z niepełnosprawnościami, kształtowania świadomości obywatelskiej oraz integracji społecznej. Od 1994 r. wydaje magazyn „Integracja”, od 1997 r. produkuje program telewizyjny, od 2003 r. prowadzi portal www.niepelnosprawni.pl i od dwóch lat www.sprawniwpracy.pl  Jest organizatorem wielu kampanii społecznych, m.in.
„Nie chcę być strażakiem”, „Płytka wyobraźnia to kalectwo”, „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu”, „Dlaczego traktujesz nas inaczej”.