badania ultradźwiękowe

Spawanie to powszechna umiejętność wykorzystywana w większości nowoczesnych procesów produkcyjnych. Działalności gospodarcze stawiają na wysokie kwalifikacje zatrudnionej kadry i jednocześnie zabiegają o certyfikaty wykazujące wysoką wartość przedsięwzięcia w porównaniu do konkurencji. W certyfikowanych przedsięwzięciach produkcyjnych musi zachodzić proces kontroli jakości, powiązany najczęściej z obserwacją wad zewnętrznych oraz wewnętrznych stworzonego asortymentu czy konkretnych elementów.

Zrozumienie istoty badań

Oczywiście przedsiębiorcy nie chcą ingerować w sam produkt, jego wewnętrzną strukturę, bo to grozi przypadkowymi uszkodzeniami. Niedoskonałości wewnętrzne zespawanych projektów bada się zatem najczęściej metodami ultradźwiękowymi. Wykazują one dokładny wgląd do krytycznych czynników jakości. Badania ultradźwiękowe sprawdzają się do wykrywania najdrobniejszych nieciągłości czy rozwarstwień. Jak takie badania wyglądają praktycznie? Echo wysyłane i wracające kontroler przykłada do konkretnych wzorców. Na tej podstawie rozumie wartość wykonanej pracy.

Kiedy badanie sprawdzi się najlepiej?

Dobrze jest stosować badania ultradźwiękowe przy stosunkowo prostych kształtach monitorowanych obiektów. Wszystkie skomplikowane modele mogą zaburzać echo. Co interesujące wiązki ultradźwiękowe wykazują wady nie tylko wewnątrz struktury. Można za ich pośrednictwem wykrywać także powierzchniowe braki. A zatem to technologia uniwersalna z punktu widzenia działalności produkcyjnych, tania w zastosowaniu, standaryzowana. Aby potwierdzić efektywność badań ultradźwiękowych należy powtórzyć je pod różnym kątem i z użyciem kilku głowic. W niektórych warunkach wydłuża to czas oraz koszty wdrożenia charakteryzowanej usługi.

Najważniejsze zalety badania ultradźwiękami

Najważniejsza zaleta badania ultradźwiękowego to na pewno dokładność, niesamowita precyzja lokalizacji wady. Jest to też technologia dość uniwersalna, dająca możliwości wielu sektorom technicznym występującym w gospodarce. To tego wynik badania pojawia się właściwie od razu. Nie zaleca się badań ultradźwiękowych w ocenie niewielkich elementów. Jednorodne materiały zostaną ocenione dokładnej od tych niejednorodnych.

Jakość kluczowa dla rozwoju przedsięwzięcia produkcyjnego

Firmy stosują badania jakościowe, głównie z powodów bezpieczeństwa i z powodów komercyjnych. Zdobywają zaufanie kontrahentów. Mogą przedłużyć żywotność niektórych maszyn, itp. Niektórzy inwestorzy wymagają wręcz wdrażania takich praktyk cyklicznie.