Dom powinien zostać wybudowany zgodnie z pozwoleniem na budowę wydawanym na podstawie projektu, który zawiera m.in. opis techniczny dotyczący kluczowych materiałów budowlanych. Pewne zmiany są możliwe nawet po zatwierdzeniu projektu, mogą się jednak wiązać z koniecznością przeprojektowania konstrukcji, a jeśli zmiany są istotne, konieczne będzie wystąpienie o zamienne pozwolenie na budowę. Kiedy wymiana materiału ściennego może być kłopotliwa i z kim należy ją uzgodnić podpowiada Joanna Nowaczyk, Doradca Techniczny Grupy SILIKATY.

Wybór materiału ściennego jest jedną z kluczowych decyzji podczas budowy domu, mającą wpływ nie tylko na koszt inwestycji i szybkość prac, ale także na nakłady ponoszone na eksploatację budynku oraz warunki, jakie będą w nim panowały. Najlepiej decyzję tę podejmować na samym początku prac, ponieważ wpływa ona na szczegóły techniczne projektu. Co jednak jeśli zakupimy projekt gotowy, przewidujący zastosowanie innego materiału ściennego niż ten, na którym nam zależy, albo z jakichś względów chcemy dokonać zmiany  już po skończeniu pracy przez architekta?

Jest to możliwe nawet po uzyskaniu pozwolenia na budowę, trzeba mieć jednak świadomość, że nie można takich kroków podejmować na własną rękę.  Wymianę materiału należy skonsultować z projektantem. Dokonując obliczeń wytrzymałościowych, projektant bierze pod uwagę dane dla konkretnego bloczka, więc zmiana w tym zakresie może skutkować koniecznością przeprojektowania konstrukcji. Specjalista ponownie musi dokonać obliczeń i upewnić się, że po zmianie materiału ściennego nadal będą spełnione założenia projektowe dla nowego rozwiązania. Ocena nośności ściany, wyłącznie na podstawie wytrzymałości elementu murowego, może okazać się błędna, ponieważ przy obliczaniu wytrzymałości ściany istotne są również inne cechy elementu murowego. Pochopna zamiana materiału ściennego może nieoczekiwanie skutkować osłabieniem wytrzymałości ściany. Ponadto architekt, zakładając dane rozwiązanie materiałowe, bierze pod uwagę nie tylko  właściwości wytrzymałościowe, ale również takie parametry jak termoizolacyjność czy izolacyjność akustyczna. Pod tym względem bardzo bezpieczne są silikatowe elementy murowe, gdyż charakteryzują się one zarówno dużą wytrzymałością, jak i bardzo dobrymi właściwościami izolacyjnymi, dlatego dobrze wpisują się w założenia wielu realizacji i pozwalają spełnić nawet bardzo restrykcyjne normy.

Z formalnego punktu widzenia, istnieje również możliwość odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego. Sama zmiana materiału ściennego nie jest uznawana za zmianę istotną, lecz może być przyczyną innych zmian w projekcie budowlanym. Wprowadzane  zmiany projektant kwalifikuje jako istotne lub nieistotne. Kwalifikację zmian nieistotnych umieszcza w dzienniku budowy lub przedstawia jako oświadczenie adresowane do inwestora. Jeśli zmiany są istotne wymagają natomiast zamiennego projektu budowlanego oraz zamiennego pozwolenia na budowę.