W dniu 5 października 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Muzeum Polin w Warszawie odbyło się IV Europejskie Forum ETICS, którego uczestnicy mieli okazję spojrzeć na technikę ocieplania budynków z wykorzystaniem styropianu EPS z wielu zróżnicowanych punktów widzenia. Jednym ze sponsorów wydarzenia była firma Knauf Industries.

IV Europejskie Forum ETICS w Warszawie
Fot. EAE

Organizowane przez European Association for External Thermal Insulation Composite Systems (EAE) cykliczne Forum ETICS to najszersza w Europie platforma wymiany doświadczeń związanych z badaniami i rozwojem, a także praktyką stosowania technologii termoizolacji budynków ETICS. Tegoroczna edycja, której współorganizatorem było polskie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), miała wyjątkowe znaczenie z wielu powodów. Prelekcje wygłoszone przez członków rządów, zespołów badawczych, a także przedstawicieli sektora komercyjnego z wielu krajów pozwoliły tym razem spojrzeć na metodę ETICS z bardzo różnorodnych pespektyw. Wśród 250 uczestników Forum znaleźli się również przedstawiciele stowarzyszeń z Azji i Chin, którzy urozmaicili wydarzenie doświadczeniami spoza Europy. W części ekspozycyjnej na stoisku Knauf Industries uczestnicy mogli zapoznać się z premierowymi płytami ETIXX Fasada lambda 031, które stanowią kolejny krok na drodze rozwoju metody ETICS.

ETICS sposobem na realizację globalnych celów

Ralf Pasker wskazał metodę ETICS jako najlepszy
sposób na realizację europejskich założeń związanych
z redukcją emisji gazów cieplarnianych
Fot. EAE

Spotkanie otworzyli Ruud van Eersel, Prezes EAE z Belgii i Jacek Michalak, Prezes SSO w Polsce, którzy powitali uczestników konferencji. W panelu „ETICS: fakty, liczby i osiągnięcia” Jacek Michalak przybliżył zgromadzonym stan rozwoju rynku ETICS w Polsce. Zgodnie z przytoczonymi danymi statystycznymi styropian EPS pozostaje najczęściej używanym materiałem termoizolacyjnym, a grubość stosowanych warstw ociepleń wciąż rośnie. W kolejnym przemówieniu Ralf Pasker, Dyrektor Zarządzający EAE w Niemczech nawiązał do Planu działania Komisji Europejskiej, która przewiduje redukcję emisji gazów cieplarnianych o 80% w stosunku do 1990 roku. Jako największy potencjał pod kątem realizacji tego celu wskazał budynki powstałe w latach 60-90., które nie spełniają obecnych standardów energooszczędności. W tym kontekście metoda ETICS jest najlepszym pod względem kosztów, dostępności i efektów sposobem na trwałe zmniejszenie ich energochłonności. Następnie profesor Andreas Holm z Instytutu Badań nad Izolacjami Termicznymi w Monachium udowodnił, że metoda ETICS ulega od momentu powstania ciągłym innowacjom, między innymi w zakresie stosowanych materiałów – od styropianu białego, aż po grafitowy, który charakteryzuje się znacznie lepszymi właściwościami współczynnika przewodzenia ciepła lambda. W następnej części spotkania głos zabrali przedstawiciele Japonii i Chin, którzy opowiedzieli o doświadczeniach ze swoich krajów pokazując, że metoda ocieplenia z zastosowaniem styropianu EPS wykracza poza granice Europy. W ramach panelu „Cykl Życia ETICS i gospodarka okrężna” Gino Gailiaert z EAE w Belgii przedstawił analizę trwałości fasad ocieplonych w technologii ETICS. Na przykładzie realizacji m.in. z Niemiec i Polski pokazał, że metoda ta pozostawia niewielki margines błędu, a wykonane w niej elewacje cechują się trwałością sięgająca dekad. Ciekawego spojrzenia w przyszłość branży dostarczył natomiast dr Clemens Hecht, członek zarządu EAE ds. technicznych z Austrii, który przedstawił pilotażowy projekt recyklingu płyt styropianowych.

W stronę satysfakcji z użytkowania

Stoisko Knauf Therm na IV Forum ETICS
w Warszawie
Fot. Knauf Therm

Ostatni panel konferencji „ETICS i zadowolenie konsumenta” został poświęcony zagadnieniom łatwości aplikacji i wyzwaniom, jakie stawia przed producentami systemów przyszłość budownictwa. W swoim przemówieniu Sean Balfe z National Standards Authority w Irlandii podkreślił, że standard wykonawstwa zależy w dużej mierze od wysokiej jakości systemów ociepleń. Panel został zamknięty prezentacją „ETICS are amazing!”, która przedstawiała imponujące realizacje w systemach ETICS z całej Europy. W przerwach między przemówieniami uczestnicy mogli porozmawiać z doradcami technicznymi z wiodących firm dostarczających systemów ociepleń i komponentów znajdujących zastosowanie w metodzie ETICS. Duże zainteresowanie wśród uczestników z całego świata wzbudziło stoisko firmy Knauf Industries, która w tym roku zaprezentowała innowacyjną płytę grafitową do zastosowań fasadowych Knauf Therm ETIXX Fasada ? 31 o współczynniku lambda 0,031 W/mK.

– Produkowany metodą formowania w prasie materiał odznacza się najlepszą w swojej klasie stabilnością wymiaru i współczynnikiem płaskości P(5). Płyty o równych krawędziach i płaskim kształcie pozwalają na realizację warstw ocieplenia pozbawionych mostków termicznych. Jednocześnie większe wymiary płyt sprawiają, że jednorazowo można ocieplić większą powierzchnię ściany, co przekłada się na skrócenie prac nawet o jeden dzień. Wytłoczone na spodzie i wierzchu płyty symbole stanowią wskazówkę montażową dla mniej doświadczonych wykonawców – opowiada Cezary Bieżoński, Regionalny Menedżer ds. Sprzedaży w firmie Knauf Industries.

W ten sposób nowy materiał przyczynia się do ewolucji metody ETICS, polegającej na znacznej eliminacji błędów montażowych. W dłuższej perspektywie może to wpłynąć na przedłużenie cyklu życia budynków poddawanych termomodernizacji i przybliżenie realizacji celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.styropianknauf.pl