Klatki schodowe to przestrzenie niezbędne w budownictwie wielorodzinnym, których konstrukcja jest podporządkowana ściśle określonym przepisom prawa budowlanego. Ściany między korytarzem i mieszkaniami powinny zatem nie tylko fizycznie odgrodzić te dwie przestrzenie, ale również spełniać wymagania pod względem termicznym oraz dźwiękochronnym. Jednym z niewielu produktów murowych, które potrafią równocześnie sprostać wymogom dotyczącym izolacyjności termicznej i akustycznej, jest bloczek silikatowy SILIKAT NT25 od Grupy SILIKATY.

Każdy, kto choć przez krótki okres mieszkał w bloku z lat 90-tych ubiegłego wieku z pewnością pamięta, jak nikłą ochronę przed hałasem z korytarza stanowiły kiedyś ściany wewnętrzne. Bez trudu słychać było przez nie odgłosy kroków na schodach czy rozmów sąsiedzkich toczonych przed drzwiami. Nowoczesne budownictwo wielorodzinne olbrzymią wagę przykłada do komfortu przyszłych mieszkańców, dlatego inwestorzy nie mogą pozwolić sobie na takie niedogodności. Regulują to również aktualne przepisy, które precyzyjnie określają poziom dopuszczalnego hałasu. W przypadku ścian oddzielających korytarz od wnętrza mieszkań, wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej R’A1 musi wynosić ≥ 50 dB. Bloczek silikatowy NT25 od Grupy SILIKATY to innowacyjny produkt, który pozwala na wznoszenie ścian spełniających restrykcyjne normy dotyczące przenikania hałasu. Wykonana z takich elementów przegroda charakteryzuje się wysoką izolacyjnością akustyczną wyrażoną wskaźnikiem RA1R = 53dB, dzięki czemu może skutecznie chronić mieszkańców przed odgłosami, dobiegającymi z tzw. części wspólnych budynku.

Ciepło, cicho, bezpiecznie

Zagwarantowanie lokatorom przyjemnej ciszy i skuteczne odgrodzenie ich od hałasów z zewnątrz to nie jedyne warunki, którym musi sprostać ściana pomiędzy pomieszczeniami domowymi a klatką schodową. Przepisy prawa budowlanego jasno również określają współczynnik przenikania ciepła dla tego typu przegród. Obecnie obowiązujące przepisy budowlane mówią o tym, że parametr ten dal ścian oddzielających klatki schodowe od mieszkań w zabudowie wielorodzinnej powinien kształtować się na poziomie Umax≤ 1,0 W/m²K. SILIKAT NT25 o grubości 25 cm umożliwia wznoszenie jednowarstwowych ścian o takich właśnie parametrach, zarówno w przypadku zastosowania tradycyjnej zaprawy, jak i tzw. cienkiej spoiny. Co więcej, ten nowoczesny bloczek od Grupy SILIKATY realizuje określone w przepisach wytyczne bez konieczności stosowania dodatkowych warstw tynku czy ocieplenia. Dodatkowo, bloczki silikatowe charakteryzują się wysoką akumulacyjnością cieplną. Zapewnia ona dużą stabilność cieplną przegrody budowlanej, a tym samym pozwala utrzymać komfort cieplny pomieszczeń przy zmianach temperatur zarówno wewnątrz, jak i na pomieszczeń.

Na barkach projektantów obiektów wielorodzinnych spoczywa obowiązek wyboru takich materiałów do wznoszenia ścian między klatką schodową a ogrzewanymi pomieszczeniami, aby zapewnić mieszkańcom odpowiedni komfort cieplny i akustyczny.  Bloczek silikatowy NT25 od Grupy SILIKATY to produkt, który w 100% spełnia oba te wymagania. Pozwala on na wznoszenie ścian nie tylko stabilnych, cichych i ciepłych, ale do tego wyróżniających się również bardzo dobrą odpornością ogniową (REI 240).

Więcej informacji na temat produktów Grupy SILIKATY można znaleźć na stronie internetowej www.grupasilikaty.pl