5 listopada 2018 roku na terenie zakładu Soudal Manufacturing Sp. z o.o. odbyły się profesjonalne ćwiczenia ratownicze. Udostępniona strażakom fabryka, która przynależy do wiodącego producenta chemii budowlanej na świecie, na co dzień dostarcza szeroką gamę m.in. pian poliuretanowych, uszczelniaczy i silikonów do krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej.

W manewrach wzięły udział jednostki PSP z terenu województwa mazowieckiego, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „RADOM 6” oraz wybrane siły i środki Kompanii Gaśniczej „WISŁA”. Łącznie uczestniczyło w nich 30 zastępów (101 strażaków). Głównym celem ćwiczeń było usprawnienie działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku awarii, a także współpracy strażaków ze służbami technicznymi zakładu. Uczestnicy manewrów wykazali się doskonałą organizacją i potwierdzili swoje przygotowanie do realizacji tego typu zadań.

Zakład produkcyjny Soudal w Pionkach wyposażony jest w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i spełnia najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Dzięki systematycznie organizowanym ćwiczeniom, firma Soudal weryfikuje funkcjonujący na terenie zakładu wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, a strażacy mają możliwość przetestowania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu likwidacji zagrożeń.