Właściwa ochrona instalacji to sposób nie tylko na zaoszczędzenie energii, ale też zminimalizowanie częstego problemu jakim są nieprzyjemne odgłosy dobiegające z rur. Dzięki nowoczesnej izolacji Tubolit DG Plus firmy Armacell skutecznie zabezpieczymy instalację grzewczą i ciepłej wody użytkowej nie tylko przed utratą ciepła i hałasem, ale też rozprzestrzenianiem ognia w przypadku pożaru.

Skuteczne ograniczenie strat energii i ochrona przed hałasem

Systemy grzewcze oraz instalacje ciepłej wody są szczególnie narażone na zjawisko wystudzania płynącego w nich medium. Z tego względu niezwykle istotne jest odpowiednie zabezpieczenie ich wysokiej jakości otuliną, która zapobiegnie stratom energii. Przykładem takiego produktu jest izolacja Tubolit DG Plus firmy Armacell. Wykonano ją z polietylenu – elastycznej pianki izolacyjnej o zamkniętej strukturze komórkowej, która charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami izolacyjnymi i jest przeznaczona do stosowania jako izolacja cieplna i akustyczna w instalacjach sanitarnych i grzewczych. Otulina powstała z myślą o ochronie rur grzewczych i sanitarnych w instalacjach c.o., ciepłej i zimnej wody użytkowej i innych. Dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła, który wynosi λ40°C=0,040 W/(m·K) jest w stanie skutecznie ograniczyć straty energii, co nie tylko przekłada się na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie, ale też korzystnie wpływa na środowisko. Zaletą izolacji Tubolit DG Plus firmy Armacell jest również ochrona akustyczna rur – materiał z jakiego została wykonana skutecznie redukuje hałas wydobywający się z instalacji.

Gwarancja nierozprzestrzeniania ognia

Wysokiej jakości Izolacja instalacji powinna nie tylko zapewniać ochronę przed stratami energii, ale też gwarantować bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia pożaru. Tego rodzaju produkty są zwykle wykonane z łatwopalnych tworzyw sztucznych. W wyniku spalania syntetyczne tworzywa wydzielają toksyczny dym, który jest wdychany przez osoby opuszczające budynek, a dodatkowo znacznie ogranicza widoczność, blokując drogi ewakuacyjne. Izolacja Tubolit DG Plus firmy Armacell skutecznie eliminuje ten problem. Otulina spełnia wymogi nierozprzestrzeniania ognia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (otulina o grubości 9 i 13 mm).  W przypadku otuliny o grubości od 6 do 25mm Euroklasa ogniowa wynosi BL-s1,d0, natomiast dla otuliny o grubości > 25mm wartość ta określona została na poziomie CL-s1,d0. Izolacja w czasie pożaru generuje minimalną ilość dymu (klasa s1), co gwarantuje sprawną ewakuację i brak zagrożeń związanych z emisją niebezpiecznych związków.  Materiał ten posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia do stosowania na rynku polskim, wśród których znajdują się deklaracje właściwości użytkowych, jak również certyfikat stałości właściwości użytkowych.  Warto też podkreślić, że otulina dostępna jest w aż 36 nowych rozmiarach, dzięki czemu z łatwością można ją dopasować do rur wielowarstwowych, z tworzyw sztucznych oraz stali.

Firma Armacell pracuje obecnie nad rozszerzeniem oferty, co w efekcie pozwoli na dodanie nowych grubości otulin izolacyjnych dla produktu Tubolit DG Plus.

 

www.armacell.pl