Prawidłowe uszczelnienie części podziemnych budynku to gwarancja spokoju na wiele lat. Do skutecznej obrony przed wilgocią niezbędne jest zarówno staranne wykonawstwo, jak i dobór właściwych produktów. Bitumiczna masa z włóknami Dickbeschichtung 2K+ marki Bostik doskonale nadaje się do hydroizolacji pionowej – nie tylko chroni przed szkodliwym działaniem wody, ale też skutecznie mostkuje rysy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hydroizolacja pionowa uniemożliwia wnikanie w ściany fundamentowe lub piwniczne wody działającej od strony gruntu. Dość popularnym sposobem do niedawna było nanoszenie wodorozcieńczalnych produktów bitumicznych. Na rynku pojawiły się jednak nowocześniejsze i bardziej wytrzymałe produkty – tzw. modyfikowane masy bitumiczne. Nie tylko zapewniają one lepszą i bardziej długotrwałą ochronę przed wilgocią, ale też pozwalają na mostkowanie rys.

Wygraj z wilgocią

Dickbeschichtung 2K+ marki Bostik to dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa zaprawa z włóknami, która ma bardzo dobrą przyczepność do podłoży suchych, a także lekko wilgotnych. Może być stosowana na różnych rodzajach powierzchni, np. betonie, jastrychu, cegle, bloczkach wapienno-piaskowych i z betonu komórkowego. Nadaje się więc do izolacji ścian fundamentowych, płyt fundamentowych, garaży podziemnych i murów oporowych, a także naziemnych części budynku stykających się z gruntem, np. tarasów, cokołów, słupów. Uszczelnienie musi być wykonane od strony działania wody (od tzw. strony pozytywnej), ale masa może być także stosowana do izolacji wewnątrz w miejscach gdzie nie przebywają na stałe, ludzie. Dickbeschichtung 2K+ marki Bostik sprawdzi się również w przypadku ocieplania budynków do połączeń z płytami styropianowymi lub  XPS. Preparat może być nakładany do 3 m głębokości. Dzięki dwukomponentowej formule, masa bardzo szybko staje się odporna na wodę – już po 2 godzinach od aplikacji podziemne części budynku można zasypać, a po 4 godzinach powłoka uzyskuje odporność na deszcz.

Łatwa aplikacja

Zaprawa Bostik Dickbeschichtung 2K+ jest prosta w przygotowaniu i łatwa w aplikacji. Aby sporządzić masę wystarczy dodać składnik proszkowy do zamieszanego wcześniej składnika płynnego, a następnie wymieszać wszystko przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła. Ilość emulsji i proszku w opakowaniach jest z góry dobrana w odpowiedniej proporcji. Właściwie przygotowana masa jest jednorodna i pozbawiona grudek. W prosty sposób nanosi się ją na izolowaną powierzchnię za pomocą kielni lub szpachli. Dickbeschichtung 2K+ może być też nakładana mechanicznie. W zależności od miejsca aplikacji średnia grubość warstwy izolacyjnej powinna wynosić od 3 do 4 mm. Czas obróbki przy temperaturze 20oC to ok. 2 godziny (prace mogą być prowadzone w temperaturze od +5 oC do +30 oC). Całkowity czas schnięcia wynosi od 1 do 2 dni.

 

www.bostik.pl