Popularność wykorzystywania bloczków silikatowych sprawia, że prowadzone są nad nimi badania mające na celu sprawdzenie niektórych właściwości i parametrów. Wyniki najnowszych analiz nie tylko potwierdziły, że tego rodzaju materiał budowlany gwarantuje najwyższą jakość wznoszonych konstrukcji, ale dowiodły również, że ich wartość współczynnika K stosowanego przy obliczaniu charakterystycznej wytrzymałości muru na ściskanie, jest w rzeczywistości wyższa niż dotychczasowy poziom normowy. O najnowszych wynikach opowiada Joanna Nowaczyk, Doradca Techniczny Grupy SILIKATY.

Silikatowa odporność na ściskanie

Poszukiwanie najbardziej efektywnych i ekonomicznych rozwiązań w zakresie materiałów budowlanych sprawia, że te dostępne na rynku poddawane są nie tylko systematycznym unowocześnieniom, ale również okresowym badaniom. „Kompleksowe badania murów  z elementów silikatowych” to tytuł pracy badawczej przeprowadzonej przez zespół naukowców z Politechniki Śląskiej. Jej wyniki stały się podstawą do złożenia wniosku do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego o podwyższenie dla bloczków  silikatowych grupy 1 oraz zaprawy do cienkich spoin wartości współczynnika K, który wskazuje stopień wytrzymałości muru na ściskanie, do poziomu 0,6 z obowiązującego dotychczas 0,55. Doprowadziło to w efekcie do zmian w załączniku krajowym do normy PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 w Tabeli NA.5, która obecnie funkcjonuje z poprawką Ap2:2014-09.  Z uwagą śledzimy wszelkiego rodzaju prace badawczo-naukowe mające na celu weryfikację cech oferowanych przez nas produktów. Dbając o najwyższe standardy jakości, gwarantujemy naszym klientom, że przeprowadzone przy użyciu bloczków silikatowych roboty budowlane skutkują uzyskaniem trwałych, bezpiecznych oraz wytrzymałych konstrukcji – mówi Joanna Nowaczyk, Doradca Techniczny Grupy SILIKATY. Potwierdzeniem tych wszystkich zalet są właśnie różnego rodzaju badania prowadzone przez niezależne ośrodki.  Jednymi z najwyższych wartości, którymi kierujemy się jako przedsiębiorstwo działające w tak ważnym sektorze jakim jest budownictwo, jest dla nas bezpieczeństwo, a także niezawodność konstrukcji wznoszonych przy pomocy naszych produktów Badania, których wyniki jednoznacznie wykazują, że bloczki silikatowe posiadają lepsze właściwości niż wynikało to z wcześniej określonych parametrów, pozwalają na wznoszenie konstrukcji  gwarantujących odpowiednią wytrzymałość – dodaje ekspert Grupy SILIKATY. Wpływ zmiany będącej efektem przeprowadzonej pracy badawczej odczują w znaczącym stopniu głównie konstruktorzy, którzy zyskają możliwość optymalnego projektowania ścian z zastosowaniem elementów silikatowych. Niezawodność, bezpieczeństwo oraz ekonomia wznoszenia konstrukcji są określane już na etapie projektowania, zatem aktualne informacje dotyczące wartości współczynnika K umożliwiają przeprowadzenie adekwatnych wyliczeń mających realny wpływ na finalny efekt – podsumowuje Joanna Nowaczyk.

„Grupa SILIKATY” Sp. z o.o. to jeden z czołowych w Polsce producentów wyrobów silikatowych do wznoszenia ścian zewnętrznych, konstrukcyjnych, działowych, fundamentowych, ogniowych i piwnicznych. Grupa powstała w 2004 roku z połączenia krajowych producentów, z których każdy posiadał kilkudziesięcioletnie doświadczenie w produkcji SILIKATÓW. Obecnie Grupa SILIKATY skupia 7 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie całej Polski (w Krukach k/Ostrołęki, Piszu, Przysieczynie, Ludyni, Leżajsku, Kluczach. Poprzez swoich przedstawicieli firma aktywnie uczestniczy w pracach komitetu technicznego Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Silikatów. Grupa SILIKATY jest także członkiem polskiego Stowarzyszenia Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe Murowanie”.

„Grupa SILIKATY” Sp. z o.o.
Kruki ul. Nowowiejska 33
07-415 Olszewo-Borki
tel./fax  29 760 44 70, 760 65 10

www.grupasilikaty.pl