Świadomość konieczności dbania o zdrowie jest w społeczeństwie coraz większa. Intensywne promowanie zachowań prozdrowotnych w kwestiach takich jak prawidłowe odżywianie, odpowiedni tryb życia czy walka z nałogami odnosi pozytywne skutki. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że istotny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie ma także przestrzeń, w której przebywamy, a więc również budynki, w których zwykle spędzamy większość czasu. Jednym z aspektów, który należy wziąć pod uwagę, są zatem materiały, z których są wznoszone.

Warunki, jakie panują w pomieszczeniach, bez wątpienia oddziałują na nasz organizm. Budynki powinny być  bezpieczne nie tylko pod względem wytrzymałości konstrukcji, ochrony przed pożarem czy zabezpieczeń antywłamaniowych, ale też pod kątem wpływu na zdrowie i samopoczucie użytkowników. Kwestia ta jest jednym z głównych wymogów prawa budowlanego i jest regulowana przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zagadnieniu temu poświęcono w całości dział VIII pt. „Higiena i zdrowie”. W wymaganiach ogólnych czytamy: „Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów (…)”. W dalszej części dokumentu szczegółowo omówiono m.in. takie aspekty jak obecność szkodliwych pyłów lub gazów, niebezpieczne promieniowanie, zatrucie wody lub gleby,  występowanie wilgoci w elementach budowlanych oraz na ich powierzchni.

Bezpieczne ściany z naturalnych materiałów

Materiały budowlane mogą oddziaływać na zdrowie ludzi zarówno bezpośrednio (np. pył lub opary, co dotyczy najczęściej chemii budowlanej), jak również w sposób pasywny (podczas użytkowania przestrzeni, np. poprzez promieniowanie). Najbezpieczniejsze materiały to te, które powstają
z naturalnych surowców. Takie ekologiczne rozwiązania znaleźć można np. w ofercie Systemu Budowy H+H, zawierającym elementy z betonu komórkowego i silikatów. Produkty murowe H+H należą do najmniej promieniotwórczych ze wszystkich dostępnych na rynku. Co więcej, wapno będące jednym z głównych składników, przeciwdziała rozwojowi mikroorganizmów (szkodliwych grzybów i pleśni). Dzięki mrozoodporności betonu komórkowego oraz niskiej nasiąkliwości silikatów, przegrody z nich zbudowane nie ulegają korozji i są odporne na zawilgocenie.

Kolejną istotną właściwością materiałów ściennych jest paroprzepuszczalność. System H+H pozwala wznosić mury, które „oddychają”, co sprawia, że we wnętrzach panuje właściwy mikroklimat.

Cisza i optymalna temperatura

Niezaprzeczalny wpływ na zdrowie mieszkańców ma komfort termiczny wnętrz. Jedną z podstawowych funkcji każdego budynku jest ochrona przed niekorzystnymi warunkami panującymi na zewnątrz. Dużo mówi się obecnie o konieczności zapewnienia ciepła zimą i zabezpieczeniu przed jego ucieczką. Ważnym parametrem w tym kontekście jest współczynnik przewodzenia ciepła lambda materiałów murowych. Beton komórkowy może poszczycić się doskonałą izolacyjnością cieplną.  Jednak nie bez znaczenia jest także zdolność do akumulacji ciepła, którą posiadają silikaty. Pozwalają na niwelowanie skutków szybkich zmian temperatury, gwarantując nie tylko wolniejsze wychładzanie się wnętrz zimą, ale też ochronę przed nadmiernym przegrzewaniem w trakcie letnich upałów.

Mniej oczywisty, a jednak bardzo ważny, jest wpływ akustyki na zdrowie i samopoczucie człowieka. Uciążliwy, długotrwały hałas, dobiegający z zewnątrz lub z sąsiednich pomieszczeń, może mieć fatalne skutki. Nie pozwala skoncentrować się ani odpocząć, zaburza sen, pogarsza nastrój. Z tego względu podczas wyboru materiałów murowych należy zwrócić uwagę na parametry akustyczne. Bloczki z betonu komórkowego i wapienno-pisakowe wykazują większą zdolność tłumienia dźwięków niż inne produkty o tej samej gęstości. Do wznoszenia przegród w miejscach szczególnie narażonych na hałas można użyć specjalnych elementów o podwyższonej izolacyjności akustycznej, które znajdują się w ofercie firmy H+H