Znamy laureatów 1. Konkursu LIDER DOSTĘPNOŚCI. 26 września 2016 roku nagrody wręczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 Nagrody w poszczególnych  kategoriach otrzymali:

 • Grand Prix – Miasto GDYNIA
 • Samorząd – Miasto GDYNIA
 • Obiekt zabytkowy – SUKIENNICE w Krakowie
 • Przestrzeń publiczna – Szpilkostrada we Wrocławiu
 • Sieć placówek – Poczta Polska
 • Obiekt użyteczności publicznej – Centrum Kongresowe ICE Kraków
 • Obiekt użyteczności publicznej – wyróżnienie – Stacja Paliw PKN Orlen S.A. nr 682,
  przy al. Solidarności 100 w Warszawie
 • Obiekt mieszkalny/biurowy – Laboratorium Tech-Safe-Bio w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym
 • Architekt/urbanista – biuro projektowe Ingarden & Ewý Architekci

Celem konkursu „LIDER DOSTĘPNOŚCI” jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

„Chciałbym, aby konkurs „Lider Dostępności” promował budowę przyjaznej przestrzeni dla wszystkich jej użytkowników, w tym dla coraz większej grupy osób starszych. Wierzę, że ten konkurs będzie wyrazistym znakiem zapowiadającym, że Polska staje się krajem dostępnym dla każdego obywatela” – mówi prezes Fundacji Integracja Piotr Pawłowski.

Architektoniczno-urbanistyczny konkurs „Lider Dostępności” został zorganizowany przez Fundację Integracja i Towarzystwa Urbanistów Polskich, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

– „Gdynia jest przykładem miasta zrównoważonego i dostępnego dla wszystkich – tłumaczy prof. Piotr Lorens – prezes Towarzystawa Urbanistów Polskich. – To właśnie tam można obserwować podejmowanie działań na rzecz dostępności przestrzeni w odniesieniu do wszystkich skal – od kształtowania struktury miasta, poprzez dobór odpowiednich rozwiązań technicznych i infrastrukturalnych (od skali urbanistycznej po rozwiązania architektoniczne), aż po budowanie przyjaznej dla osób z niepełnosprawnościami polityki społecznej. Podkreślić więc należy kompleksowość podejścia oraz konsekwentną realizację zamierzonych celów”

Partnerem strategicznym konkursu jest „WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim”, która wspiera edukację architektoniczną, a także upowszechnia uniwersalne projektowanie oraz najlepsze rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne dostosowane do potrzeb wszystkich osób – w tym osób niepełnosprawnych, które często są wykluczone z pełnego korzystania z przestrzeni publicznej.

– „Konkurs Lider Dostępności przyczyni się do budowania miast i przestrzeni publicznych  dostępnych i przyjaznych dla każdego mieszkańca, niezależnie od jego wieku, możliwości przemieszczania się czy stanu zdrowia – podkreśla Kinga Walczyńska Vice-Prezes Fundacji LafargeHolcim Wspólnie.  Kinga Walczyńska wierzy także – że ta inicjatywa spełni też rolę edukacyjną, zbliży do siebie ludzi z różnych pokoleń i o rożnym stopniu sprawności. Założeniem Wspólnie – Fundacji LafargeHolcim jest – jak wskazuje nasza nazwa -„wspólne” działanie na rzecz „wspólnej” przestrzeni, dlatego też zdecydowaliśmy się wesprzeć tę inicjatywę.”

Partnerem konkursu jest Warbud S.A. – koncern należący do czołówki polskich generalnych wykonawców, posiadający w swoim portfolio ponad 470 zrealizowanych projektów ze wszystkich sektorów budownictwa oraz liczne branżowe wyróżnienia, w tym Nagrodę Miesa van der Rohe w kategorii „Najlepszy obiekt architektoniczny w Europie.”

– Od 25 lat niezmiennie kierujemy się filozofią „Warto budować”. Ale i warto inwestować, zwłaszcza w inicjatywy mające na celu podniesienie jakości przestrzeni publicznej, jej inteligentne kształtowanie – dodaje Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny firmy Warbud SA – Jerzy Werle –
W dzisiejszych czasach o jakości architektonicznej nieruchomości świadczy nie tylko estetyka, ale przede wszystkim funkcjonalność obiektów. Współczesne rozwiązania architektoniczne powinny być bardziej intuicyjne i wychodzić naprzeciw potrzebom wszystkich użytkowników, zwłaszcza osób dotkniętych niepełnosprawnością. Stąd też, Warbud SA świadomie wspiera projekty, podnoszące komfort przestrzeni i komunikacji we wszelkich obiektach użyteczności publicznej, które realizuje.    

Już dziś zapraszamy do przysyłania zgłoszeń do kolejnego – 2. Konkursu „Lider Dostępności”. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2017 roku. Więcej informacji: www.integracja.org/lider-dostepnosci/

 

***

Integracja od ponad 20 lat działa na rzecz wyrównywania społecznych szans osób z niepełnosprawnościami, kształtowania świadomości obywatelskiej oraz integracji społecznej. Od 1994 r. wydaje magazyn „Integracja”, od 1997 r. produkuje program telewizyjny, od 2003 r. prowadzi portal www.niepelnosprawni.pl i od dwóch lat www.sprawniwpracy.pl  Jest organizatorem wielu kampanii społecznych, m.in. „Nie chcę być strażakiem”, „Płytka wyobraźnia to kalectwo”, „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu”, „Dlaczego traktujesz nas inaczej”.

Towarzystwo Urbanistów Polskich założyła w 1923 r. grupa wybitnych twórców i naukowców a jednocześnie społeczników, skupionych wokół Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Dziś Towarzystwo liczy około 1000 członków w kilkunastu oddziałach regionalnych i sekcjach problemowych. Towarzystwo Urbanistów Polskich jest rzecznikiem interesu społecznego w zagospodarowaniu i użytkowaniu polskiej przestrzeni. Jest organizacją społeczną i obywatelską, otwartą dla wszystkich, którzy przez swą działalność gospodarczą i polityczną oraz tworzoną wiedzę i dzięki posiadanym umiejętnościom, podnoszą jakość polskiej przestrzeni i chcą by była ona coraz bardziej atrakcyjną i konkurencyjną we współczesnym świecie.

„WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim” została założona w kwietniu 2016 roku przez Grupę LafargeHolcim w Polsce. Fundacja zajmuje się edukacją w zakresie architektury, kształtowania krajobrazu i estetyki miejsc. Wspiera i aktywizuje społeczności lokalne, aby wspólnie tworzyć miejsca przyjazne mieszkańcom. Fundacja jest organizatorem konkursu architektonicznego dla dzieci i młodzieży „Zakręceni w przestrzeni”,  odpowiada także za międzynarodowy konkurs architektoniczny LafargeHolcim Awards promujący zrównoważone budownictwo.

Warbud S.A. należy do grona największych spółek budowlanych w Polsce. Dysponuje potencjałem pozwalającym zrealizować najtrudniejsze zadania inwestycyjne. Firma jest obecna na rynku od 25 lat. W swoim dorobku posiada ponad 470 zrealizowanych obiektów. W roku 2008 powołała Fundację „Warbud – warto pomagać”, pod auspicjami której działa na rzecz cennych i potrzebnych inicjatyw. Od początku swojego istnienia fundacja wsparła ich blisko 500. Systematycznie dotuje przedsięwzięcia na rzecz pomocy i integracji społecznej, ochrony zdrowia, a także kultury i edukacji. Równie mocno Warbud angażuje się w pomoc osobom niepełnosprawnym. Upowszechnia ideę bezpiecznej przestrzeni we wszelkich obiektach użyteczności publicznej, realizując projekty, mające na celu likwidację barier architektonicznych.