POLSKI ODDZIAŁ TOOLBOX MARKETING POWIĘKSZA ZESPÓŁ I UMACNIA KOMPETENCJE W OBSZARZE STRATEGII I KREACJI

Toolbox Marketing, międzynarodowa firma konsultingowa specjalizująca się w marketingu centrów handlowych, która w 2012 r. otworzyła biuro w Warszawie, rozbudowuje swój zespół. Pod kierownictwem Helen Maguire polski oddział firmy powiększył…
Czytaj więcej >>

Portugalscy inwestorzy szukają współpracowników biznesowych w naszym kraju

Polscy przedsiębiorcy zainteresowani zwerbowaniem inwestorów z zagranicy będą posiadać w ostatniej części września sposobność porozmawiania z prawdopodobnymi współpracownikami z Portugalii w czasie Portugalskiej Misji Biznesowej w Polsce 2013. Postępowanie tworzone…
Czytaj więcej >>