Gospodarka

Jak ograniczyć emisję tlenków siarki powstających podczas spalania paliw?

Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki (MARPOL) wymusza na armatorach jednostek pływających ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Wśród związków, których wydzielanie ma zostać zredukowane, znajdują się tlenki siarki, SOx.…
Czytaj więcej >>