komserwisMiasto to żywy organizm, który wciąż się rozwija. Nieustanne zmiany zachodzą na każdym poziomie, zarówno dużej, jak i małej architektury. Czy możliwe jest zatem zachowanie spójnej stylistyki przestrzeni?

Choć słowo „miasto” na myśl przywodzi wysoką zabudowę i ruchliwe ulice, to będąc w jednym z nich zwracamy uwagę na znacznie więcej detali. Bowiem na estetyczny wygląd oraz przyjazny charakter miejsca ma wpływ znacznie więcej elementów, a wśród nich mała architektura.

Mała architektura – co to takiego?

Duża część elementów małej architektury często określana jest mianem mebli miejskich. Wśród nich możemy wymienić między innymi ławki, donice, kosze na śmieci, słupy ogłoszeniowe, barierki czy płotki, nośniki informacji miejskiej. Pełnią one wiele funkcji, a potrzeba ich występowania nie podlega dyskusji. Jednak ich szeroki wybór, a także mnogość występowania ma znaczny wpływ na tworzenie estetycznych przestrzeni. W tym wypadku niezbędna jest rozważna polityka, stawiająca na spójność stylistyczną przestrzeni publicznych.

Czy miastom potrzebne są katalogi?

Dbanie o estetyczny, a zarazem spójny stylistycznie wizerunek przestrzeni publicznych nie należy do najłatwiejszych zadań. Dlatego coraz więcej samorządów decyduje się na tworzenie katalogów mebli miejskich. Stanowią one jednocześnie specyfikację techniczno-formalną, która staje się na przykład istotną częścią treści przetargów. Mała architektura nie tylko buduje przyjazną atmosferę, a także w znacznym stopniu wpływa na estetykę przestrzeni. Dlatego tak istotne jest, aby samorządy szczególną uwagę przykładały do spójności stylistycznej przestrzeni, przy jednoczesnym zachowaniu jej wyjątkowego charakteru. Niezbędna jest zatem równowaga między unikalnością a identyfikacją. Jak ją uzyskać? Najlepszym rozwiązaniem dla samorządów jest stworzenie spójnego katalogu, który jest jednocześnie dość elastyczny. Powinien on zawierać ramowe wytyczne, zapewniające spójność przestrzeni publicznej, a jednocześnie dające dość dużą swobodę projektantom – mówi przedstawiciel firmy KOMSERWIS Sp. z o.o..