Wystarczy, że zapomniałeś zapłacić raty za zakup roweru lub nawet oddać książki do biblioteki. Takie zadłużenie z czasem może stać się przyczyną poważnych problemów.


Mam dług. Jak to się stało?

Informacja o wpisie do biura informacji gospodarczej najczęściej spada na nas w najmniej oczekiwanych momentach. Może się to zdarzyć na przykład podczas składania wniosku o pożyczkę lub kartę kredytową
w banku. Zazwyczaj jesteśmy zaskoczeni tym faktem i zaczynamy się zastanawiać, czy taki wpis został umieszczony w biurze informacji gospodarczej zgodnie z prawem.

Wystarczy, że zadłużenie konsumenta wyniesie 200 złotych i od terminu płatności upłynie 60 dni. Wówczas wierzyciel (czyli firma lub instytucja, której zalegamy ze spłatą) ma podstawy do wpisania nas do biura informacji gospodarczej. Może się tak zdarzyć, kiedy nie zapłacimy na czas za rachunek telefoniczny, prąd, gaz czy czynsz. Trzeba być bowiem świadomym, że do biura informacji gospodarczej można trafić nie tylko za niespłacone raty pożyczki, lub kredytu, ale też za nieuregulowane, mniejsze zaległości – mówi Agnieszka Salach z Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

Na miesiąc przed planowanym wpisem dłużnika do BIG, powinien on zostać powiadomiony listownie o takiej możliwości. Pismo powinno zawierać wezwanie do zapłaty należnej kwoty oraz zawiadomienie o zamiarze dopisania nierzetelnego płatnika do BIG. Powinno w nim się także znaleźć  wskazanie konkretnego biura informacji gospodarczej (z nazwy), do którego wierzyciel zamierza wpisać dłużnika. Warto mieć świadomość, że nieodebranie takiego listu poleconego nie wstrzymuje procedury wpisywania dłużnika do BIG. Czyli nawet jeśli nie odbierzemy pisma od listonosza lub na poczcie to i tak możemy zostać wpisani do bazy BIG. Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z korespondencją od firm obsługujących nasze zadłużenie, banków, czy innych usługodawców. To sygnał, że jeszcze możemy ustrzec się przed wpisem do Rejestru Dłużników ERIF i sankcji, jakie z niego wynikają.

Na co uważać?

Uważać należy na każde nawet najdrobniejsze zaległości. O ile pożyczka gotówkowa od kolegi raczej nie zaprowadzi nas do rejestru dłużników, o tyle na przykład zgubne bywają zakupy na raty, a nawet udział
w programach lojalnościowych. Wystarczy zapomnieć o spłacie jednej raty lub gdy umknie nam uregulowanie opłaty za przesyłkę w ramach programu sprzedaży wysyłkowej na kwotę minimum 200 zł (w przypadku konsumenta) lub 500 zł w przypadku firmy. Nawet jeśli wszystkie pozostałe płatności zostaną uregulowane w terminie, ta jedna pominięta może być przyczyną kłopotów finansowych.

Natomiast jeżeli zrezygnujemy się z udziału w programie lojalnościowym wymagającym od nas płatności, należy upewnić się, że adresat (organizator programu) otrzymał nasz list z naszą rezygnacją. Nieotrzymanie takiego pisma, spowoduje naliczanie kwot za kolejne, umowne okresy rozliczeniowe.

Zawsze bardzo dokładnie należy rozliczać się z instytucjami finansowymi. Zlikwidowane konto w banku lub karta debetowa muszą zostać dokładnie rozliczone. Nawet kilkuzłotowa czy kilkugroszowa kwota zadłużenia może w krótkim czasie stać się sporym problemem i skutecznie obniżyć naszą wiarygodność, gdy będziemy starali się np. o nową pożyczkę.

Za książkę do BIG-u?

Biblioteki publiczne coraz częściej i chętniej korzystają z prawa zgłaszania nierzetelnych czytelników do biur informacji gospodarczej, np. Rejestru Dłużników ERIF. Zaległości wobec bibliotek zwykle wynikają
z nieoddawania wypożyczonych książek. To wystarczy, aby biblioteka, zgodnie z regulaminem, zaczęła naliczać kary pieniężne za niedotrzymanie terminu zwrotu książek.

Ponadto, jeśli, mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę, czytelnik nie zwróci wypożyczonych książek i nie uiści należnych opłat, biblioteka może dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej. Czytelnik ponosi wówczas wszelkie koszty związane z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych książek opłaty pocztowe, koszty ustalania adresu, opłaty sądowe oraz koszty egzekucji. Dodatkowo biblioteka może dokonać wpisu do biura informacji gospodarczej, np. Rejestru Dłużników ERIF.

Są też metody, aby unikać takich sytuacji. Obecnie w większości bibliotek istnieje możliwość założenia karty, która pozwala na specjalnie dedykowanej stronie internetowej kontrolować terminy wypożyczanych książek i w razie potrzeby wydłużyć je o parę dni.

Proste rady

Konsumenci, którzy trafią do biura informacji gospodarczej,  powinni być świadomi konsekwencji, jakie z tego wynikają. Taki wpis może wiązać się z problemami z uzyskaniem kredytu lub pożyczki, czy odcięciem możliwości skorzystania z zakupów w systemie ratalnym. Wpis do BIG może mieć również wpływ na odmowną decyzję zawarcia umów abonamentowych, np. z firmami dostarczającymi Internet, telewizję kablową czy usługi telefoniczne.

Aby uniknąć wpisu do biura informacji gospodarczej, należy kontrolować swoje wydatki, nawet te najdrobniejsze i pilnować terminów płatności. Jeśli jednak przydarzy się nam, że informacje negatywne na nasz temat trafią do BIG, powinniśmy czym prędzej spłacić zadłużenie. Tylko w ten sposób możemy zniknąć
z bazy osób zadłużonych
–tłumaczy Agnieszka Salach z Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. Warto dodać, że raz na pół roku możemy bezpłatnie  sprawdzić w BIG, jakie informacje na temat danej osoby tam się znajdują
i kto je tam umieścił.

Po odnotowaniu spłaty zadłużenia wierzyciel ma maksymalnie 14 dni na usunięcie dotyczących go danych. Po uregulowaniu zaległości negatywne dane zostają w całości wykreślone z rejestru, a dłużnik może znów bez przeszkód funkcjonować na rynku i zacząć budować swoją pozytywną historię płatniczą.

***
Biura informacji gospodarczej działające w Polsce:

Nazwa i strona internetowa Właściciele i ilość posiadanych akcji BIG Siedziba BIG
Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.www.krd.pl Małgorzata Kaczmarski – osoba fizyczna(100% akcji) Wrocław
Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.www.erif.pl KRUK S.A. (100% akcji) – największa polska firma zarządzająca wierzytelnościami Warszawa
BIG InfoMonitor S.A.www.infomonitor.pl BIK S.A., Związek Banków Polskich* Warszawa
KBIG S.A.www.kbig.pl Deltavista International AG(100% akcji) Kraków

*BIG Infomonitor nie ujawnia w KRS ilości akcji posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy (dane z KRS – stan na 18.09.2013)

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. to jedno z czterech działających w Polsce biur informacji gospodarczej. Jego zadaniem jest przyjmowanie, przechowywanie oraz ujawnianie informacji gospodarczych o dłużnikach posiadających zaległe zobowiązania, a także o podmiotach, które terminowo regulują zobowiązania. Zamieszczenie negatywnych informacji w Rejestrze Dłużników ERIF może utrudniać lub uniemożliwiać dłużnikom korzystanie z produktów bankowych, uzyskiwanie pożyczek, zakupów ratalnych, czy zawieranie umów z dostawcami usług np. telekomunikacyjnych. Sumienni płatnicy mają natomiast możliwość potwierdzenia swojej wiarygodności finansowej. Po wejściu w życie nowej Ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych informacje o nierzetelnych płatnikach może, przy zachowaniu warunków opisanych w ustawie, zamieszczać praktycznie każdy przedsiębiorca i osoba fizyczna. Rejestr Dłużników ERIF współpracuje z dużymi przedsiębiorstwami, instytucjami finansowymi, a także z firmami z sektora MŚP z różnych branż gospodarki. W gronie klientów Rejestru Dłużników ERIF znajdują się również. fundusze sekurytyzacyjne, jednostki samorządu terytorialnego i spółki prawa handlowego działające na rzecz gmin.

 

Więcej informacji:

Michał Matusiewicz – 24/7 PR – tel. 22 279 11 36, e-mail: michal.matusiewicz@247pr.pl

Karolina Barańska – KRUK S.A. – tel. 71 79 02 170, e-mail: karolina.baranska@kruksa.pl