Z pewnością każdy z nas słyszał o zawodzie notariusza, ale może nie każdy miał w praktyce okazję przekonać się, co należy do jego obowiązków. Tymczasem może on nam pomóc w wielu życiowych sytuacjach, gdyż nie każdą sprawę załatwimy u adwokata czy radcy prawnego.

Notariusz – kim jest?

Notariusz dawniej był nazywany rejentem i sprawował w wyjątkowych sytuacjach władzę w imieniu monarchy. Współczesny notariusz musi mieć ukończone studia prawnicze i zrealizowaną aplikację notarialną oraz być mianowanym przez Ministra Sprawiedliwości, który wskazuje siedzibę jego kancelarii. Notariusz jest osobą zaufania publicznego, nie będącą jednak funkcjonariuszem publicznym, mimo to korzystającą z takiej samej formy ochrony jak funkcjonariusz. Notariusz w trakcie wykonywania swoich czynności prawnych posługuje się pieczęcią urzędową, na której widnieje wizerunek orła, co daje rękojmię praworządności. Czynności te wiążą się z koniecznością uiszczenia opłaty, której wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości podające maksymalną stawkę taksy notarialnej – źródło: http://notariusz-derkowska.pl.

Notariusz – w czym może pomóc?

Czasem nawet nie jesteśmy świadomi, że wizyta u notariusza będzie konieczna, gdy dla jakieś instytucji musimy dostarczyć dokumenty, a sama kopia okazuje się niewystarczającym poświadczeniem i wymaga adnotacji notariusza. Wówczas zwracamy się do niego z prośbą o wydanie notarialnego odpisu dokumentu.

Skorzystanie z usług notariusza będzie nieodzowne w przypadku kupna lub sprzedaży mieszkania. To właśnie w kancelarii notarialnej zostanie sporządzone wiążący dla obu stron dokument, który będzie miał moc prawną.

Wizyta u notariusza będzie również konieczna w przypadku sporządzania testamentu. Można wręcz stwierdzić, że dziedziczenie dóbr to główna domena działalności kancelarii notarialnej. Notariusz spisze akt ostatniej woli, a w razie potrzeby zawrze jeszcze klauzulę o pozbawieniu wybranej przez nas osoby praw do dziedziczenia. Notariusz może przygotować także akt darowizny, kiedy chcemy „za życie” przekazać na przykład komuś z rodziny samochód, nieruchomość czy ziemię.

Coraz częściej do notariusza zaglądają także przyszli małżonkowie, którzy poprzez spisanie intercyzy chcą zachować rozdzielność majątkową.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że u notariusza uregulujemy prawnie m.in. zarządzanie majątkiem osoby małoletniej, która na przykład otrzymała w spadku po dziadkach mieszkanie. Wówczas notariusz poprzez sporządzenie właściwego aktu prawego zadba o to, by uprawnienia rodziców czy opiekuna małoletniego były precyzyjnie określone, nie dopuszczając w ten sposób do sytuacji, gdy majątek będzie źle zarządzany.