Agregaty prądotwórcze to urządzenia zapewniające dostęp do zasilania w sposób ciągły lub wg. aktualnego zapotrzebowania. Agregaty prądotwórcze mogą pracować samodzielnie lub wraz z siecią przez zintegrowany system ATS. Pracują one zarówno w sieci jednofazowej jak i trójfazowej. Agregaty prądotwórcze mogą opierać się na silnikach benzynowych lub diesla i mogą służyć do dowolnych celów, gdzie wymagana jest autonomia pracy.ROTERO - agregaty prądotwórcze

Eksperci z firmy ROTERO.pl rekomendują wykorzystanie agregatów prądotwórczych w fotowoltaice – w przypadku domowych oraz komercyjnych elektrowni słonecznych. Agregaty – zarówno te z benzynowymi jednostkami, jak i pracujące w oparciu o silniki diesla mogą z powodzeniem służyć jako drugie lub trzecie źródło zasilania hybrydowych czy autonomicznych elektrowni słonecznych. Takie rozwiązanie zapewni nam dostęp do gwarantowanego zasilania, które umożliwi choćby doładowanie baterii w aplikacjach, gdzie występuje utrudniony lub niemożliwy dostęp do konwencjonalnych źródeł energii.

Agregaty prądotwórcze w aplikacjach fotowoltaicznych mogą być tak zoptymalizowane, aby zapewniały dostęp do energii w sytuacji, gdy jest to absolutnie konieczne (godziny wieczorne czy pochmurne dni). W ciągu dni słonecznych jako podstawowe źródło zasilania wykorzystywane są natomiast ekologiczne elektrownie fotowoltaiczne.

Dofinansowanie dla fotowoltaiki - ROTERO

Dofinansowanie dla fotowoltaiki

Osoby zainteresowane instalacją elektrowni fotowoltaicznych już w tym roku mogą skorzystać z programu wsparcia do zakupu mikroinstalacji OZE „PROSUMENT”. Nowy program dotacji na fotowoltaikę ma za zadanie wsparcie osób fizycznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, dotacją w wysokości nawet 40%. Obiekty, które mogą podlegać dotacji dla fotowoltaiki to przede wszystkim elektrownie fotowoltaiczne zlokalizowane na dachach i gruncie, elektrownie słoneczne o mocy do 40kW, instalacje elektrowni fotowoltaicznych wykorzystujące do swojej pracy bank akumulatorów (elektrownie autonomiczne). Dotacja na fotowoltaikę w ramach programu Prosument będzie udzielana z ramienia NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), natomiast instytucją pośredniczącą w zawieraniu umów będzie jeden z banków wybrany w drodze przetargu.