Wypalanie traw, wadliwa instalacja elektryczna czy niedopałek papierosa – źródeł pożarów, w których co roku ginie w Polsce kilkaset osób, jest wiele. Warto dowiedzieć się, w jaki sposób można uniknąć pożarów w domach, aby móc uchronić się przed tragedią. 

Tylko w 2015 r. krakowska ochotnicza straż pożarna wyjeżdżała do akcji średnio co 36 minut, do pożaru co 126 minut. Nie licząc takich przypadków jak uderzenie pioruna czy długotrwała susza, przyroda rzadko przyczynia się do pożaru. Najczęstsze przyczyny zaprószenia ognia to te wynikające z działalności człowieka.

Uszkodzona elektryka

Państwowa Straż Pożarna przyznaje, że najczęstszą przyczyną pożarów domów jest nieprawidłowe korzystanie z pieców i grzejników. Mowa tutaj przede wszystkim o pozostawianiu urządzeń bez nadzoru oraz urządzeniach nieprzystosowanych do ciągłej pracy np. kuchenek, ogrzewaczy pokojowych. Według statystyk urządzenia elektryczne każdego roku stanowią przyczynę ok 22% pożarów. Do samozapalenia prowadzi także tworzenie nieodpowiednich izolacji np. przykrywanie piecyków ubraniami.

Wadliwa instalacja elektryczna jest jedną z najczęstszych przyczyn pożarów. Tragedii z nią związanych można byłoby uniknąć, gdyby właściciele mieszkań na bieżąco usuwali usterki czy wymieniali nienadające się do użytku przewody.

Nieostrożność w remontach

Do wybuchu ognia prowadzą także prace remontowe. Wówczas przyczyną zaprószenia mogą być szlifierki czy iskry ze spawania. Podczas remontów gromadzone są także łatwopalne substancje np. farby, rozpuszczalniki czy kanistry z benzyną. Umieszczone blisko źródeł ciepła szybko mogą doprowadzić do pożaru.

Brak odpowiedzialności 

Często przyczyną wybuchu ognia jest działanie konkretnego człowieka. Zdarza się, że ludzie zasypiają z papierosami w dłoni, palą w pobliżu palnych gazów czy nieostrożnie obchodzą się ze świecami. W niektórych sytuacjach zajęci swoimi sprawami dorośli, pozostawiają dzieci bez opieki, w wyniku czego mogą one przyczynić się do zaprószenia ognia.

– Brak odpowiedzialności wiąże się także z pożarami łąk i lasów, które często zdarzają się wiosną. Pomimo wielu akcji społecznych uświadamiających Polaków o szkodliwości wypalania traw, nadal dochodzi do nierozsądnych zachowań. Oprócz destrukcyjnego działania na rzecz roślin i zwierząt, łatwo w takich przypadkach o zajęcie ogniem domu – mówi Agnieszka Otfinowska z KZWM Ogniochron S.A.

Aby zapobiec pożarowi w mieszkaniu, potrzebna jest większa świadomość Polaków na temat przyczyn pożarów oraz ich konsekwencji. Warto mieć także pod ręką gaśnicę. Niekoniecznie musi to być ciężki sprzęt, a urządzenie pomocne w tłumieniu pożarów w zarodku. Propozycję designerskich i praktycznych sprzętów gaśniczych zaproponowała firma KZWM Ogniochron S.A. Do tradycyjnej oferty producent wprowadził urządzenia gaśnicze ze wzorem łowickim, dalmatyńczyka oraz kalendarza. Sprawdzą się przede wszystkim w kuchni, salonie i garażu, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru jest największe.

KZWM OGNIOCHRON S.A. jest niekwestionowanym liderem na rynku podręcznego sprzętu gaśniczego w Polsce, obecnym również w innych krajach Unii Europejskiej. Oferuje przede wszystkim gaśnice przenośne, przewoźne, agregaty i urządzenia gaśnicze od 1 kg do 250 kg środka gaśniczego oraz motopompy pływające. Wyroby KZWM OGNIOCHRON S.A. chronią i ratują mienie, nierzadko ludzkie życie. 
www.gasnicedomowe.pl