mama_i_ja_0_5l_sport

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownicy w ciąży? Na to, nurtujące wiele pań pytanie, odpowiada Patrycja Chabier – ekspert do spraw prawa rodzinnego marki Mama i ja.

Prawo chroni przyszłe mamy

Przepisy Kodeksu pracy statuują specjalną ochronę trwałości stosunku pracy wobec pracownicy w ciąży stanowiąc w art. 177 § ,iż pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy, a reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Dalej, w § 4 zd. 1 przytoczonego przepisu kodeks stanowi, iż rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Zgodnie z brzmieniem powyższego w okresie ciąży (nie ma znaczenia czy pracownica zdawała sobie sprawę ze swojego stanu, czy powiadomiła o tym pracodawcę, a także czy pracownica zaszła w ciążę przed czy w trakcie okresu wypowiedzenia) pracodawca nie może skutecznie złożyć oświadczenia woli w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę, a jeśli nawet to zrobi to staje się ono bezskuteczne – tłumaczy adwokat Patrycja Chabier współpracująca z marką Mama i ja. Z kolei przyjęcie przez pracodawcę oferty pracownicy rozwiązania stosunku pracy, nie mieści się w kategorii jegojednostronnych czynności prawnych rozwiązujących umowę o pracę – podlegających ochronie. Powyższy przepis nie chronijednak stosunku pracy w przypadku, gdy obie strony w drodze porozumienia stron dążą do rozwiązania umowy o pracę czy sytuacji gdy sama kobieta (będąca w ciąży, nie mająca jeszcze o tym wiedzy) składa pracodawcy oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy. Żaden przepis nie zabrania, aby ciężarna sama rozwiązała łączącą ją z pracodawcą umowę o pracę- kończy ekspert.

 

Woda źródlana Mama i ja

Cena:

1,5 L – cena: 2zł

0,5 L- cena: 1,50zł

 

Firma WOSANA S.A., jako producent wiodącej wody źródlanej dedykowanej dzieciom, kobietom w ciąży oraz karmiącym mamom –  „Mama i ja”, szczególne znaczenie przypisuje inicjatywom propagującym ideę rodzicielstwa i wspierającym rozwój dzieci. Początki firmy WOSANA sięgają 1991 roku, jej siedziba mieści się w Andrychowie. Najwyższą jakość produktów zapewnia wdrożony przez firmę system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z międzynarodową normą EN ISO 22000: 2005. „Mama i ja”, woda obecna na rynku od roku 1998, posiada pozytywną opinię od Centrum Zdrowia Dziecka. Produkt dostępny jest w sieciach handlowych: Real, Makro, Tesco, Kaufland, Netto, Carrefour, Selgros, Auchan, Eurosklep oraz  e-sklepach dodomku.pl, frisco.ploraz bdsklep.pl.

 

WOSANA S.A.

PRODUCENT SOKÓW, NAPOJÓW I WÓD ŹRÓDLANYCH

WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Andrychowie przy ul. Batorego 35a, 34-120 Andrychów

tel. 033/ 873 41 51

fax 033/ 873 41 53

e-mail: marketing@wosana.pl

www.wodadladziecka.pl

 

Patrycja Chabier

Adwokat Patrycja Chabier specjalista ds. prawa rodzinnego marki Mama i ja. Prowadzi działalność w formie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.Doktorantka IV roku studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach których prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu prawa wykonawczego i prawa penitencjarnego. W praktyce zawodowej zajmuje się prawem rodzinnym,karnym oraz dochodzeniem roszczeń w zakresie odszkodowań związanych m.in. z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy oraz błędami medycznymi.

www.chc-adwokaci.pl