Ponad 600 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Toruniu nauczy się zasad udzielania pierwszej pomocy. Od początku kwietnia praktyczne warsztaty i wykłady dla młodzieży przeprowadzi zespół wykwalifikowanych ratowników Akademii Ratownictwa LUX MED w ramach VI edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Umiem Pomóc”.

Jak pokazują „Badania poziomu wiedzy młodzieży na temat pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego” przeprowadzone na zlecenie LUX MED, aż 63% młodych Polaków nie udzieliłaby pierwszej pomocy, ponieważ boi się, że mogłaby zaszkodzić. Z kolei 84% młodych ludzi deklaruje, iż chciałoby się nauczyć się fachowego udzielania pierwszej pomocy . Dlatego z myślą o młodzieży i jej potrzebach w zakresie edukacji pomocy przedmedycznej, powstała kampania „Umiem Pomóc”, której celem jest przede wszystkim praktyczna nauka ratowania zdrowia i życia. Inicjatywa Akademii Ratownictwa LUX MED, która co roku odbywa się w innym, wybranym regionie Polski, pomaga również uczniom przełamywać obawy, które często stanowią blokadę przed właściwym działaniem w sytuacji, gdy kluczowe znaczenie ma szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Toruńska młodzież nauczy się jak ratować ludzkie życie
W tegorocznej VI edycji kampanii „Umiem Pomóc” wezmą udział wybrane szkoły ponadgimnazjalne z Torunia, które zgłosiły chęć udziału w bezpłatnych warsztatach. Ratownicy Akademii Ratownictwa LUX MED podzielą się wiedzą i doświadczeniem podczas szkoleń w których uczestniczyć będzie ponad 600 uczniów. W ramach kampanii wszystkie szkoły otrzymają certyfikaty poświadczające udział w zajęciach oraz materiały edukacyjne. Uczniowie natomiast uzyskają potwierdzenia w postaci praktycznych kart zawierających podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.
„Zdecydowana większość ankietowanych, czyli 96% uczniów, którzy przystąpili do zeszłorocznej edycji w Poznaniu, uznała, że regularne szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy są bardzo potrzebne. W ramach naszych działań edukacyjnych byliśmy już w wielu miastach w Polsce i rzeczywiście, za każdym razem, uczniowie powtarzają, że tego typu szkolenia stanowią dla nich ogromne wsparcie i pomagają przełamywać lęk, który często paraliżuje ich w sytuacji, gdy ktoś z otoczenia potrzebuje pomocy. Na co dzień dostrzegam wiele takich sytuacji. Dlatego, wspólnie z Akademią Ratownictwa LUX MED, głęboko wierzymy w sens naszych działań, bo to pomoc zarówno dla potrzebującego, jak i dla nas – profesjonalnych ratowników. Walka o każdą minutę życia jest bezcenna, tak samo jak pomoc udzielona przed przyjazdem zespołu ratownictwa na miejsce zdarzenia” – zaznacza lek. Mariusz Pacałowski, Dyrektor Merytoryczny Akademii Ratownictwa Grupy LUX MED, jeden z inicjatorów kampanii.

Tegoroczną – toruńską edycję kampanii wspierają: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Starostwo Powiatowe w Toruniu, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Kampania „Umiem Pomóc”

„Umiem Pomóc”, inicjatywa Akademii Ratownictwa LUX MED, powstała w 2011 roku i dotychczas swoim zasięgiem objęła już uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy, Piaseczna, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Trójmiasta i Poznania. W ramach przeprowadzonych ponad 100 warsztatów praktycznych, już 3 000 młodych ludzi zdobyło wiedzę w zakresie pierwszej pomocy. Każde zajęcia, trwające 4 godziny lekcyjne, prowadzi zespół wykwalifikowanych ratowników medycznych, którzy przekazują uczniom informacje nt. pomocy przedmedycznej i prowadzą zajęcia praktyczne. Program merytoryczny warsztatów, w ramach kampanii „Umiem Pomoc”, został przygotowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, a zajęcia stanowią również wsparcie nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Więcej informacji o kampanii „Umiem Pomóc” oraz regulamin dostępne są na stronie www.umiempomoc.pl

Informacje o Grupie LUX MED:
Grupa LUX MED to największa sieć medyczna w Polsce, która działa w zintegrowanym modelu skoordynowanej opieki zdrowotnej. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.

Obecnie opieka medyczna świadczona jest już w 192 placówkach. Usługi ambulatoryjne realizowane są przede wszystkim w placówkach LUX MED i centrach medycznych Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką PROFEMED rozwijane są specjalistyczne przychodnie lekarskie przeznaczone dla klientów „fee for service”. Pod opieką Grupy LUX MED znajduje się ponad 1 700 000 pacjentów.

Grupa ma siedem szpitali: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed w Bełchatowie), pięć szpitali w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych (LUX MED), drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia), trzeci jest specjalistycznym ośrodkiem medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center), a kolejne dwa to szpitale onkologiczne (Magodent).

Grupa LUX MED prowadzi również działalność ubezpieczeniową – LUX MED Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

W ramach Grupy LUX MED działają także: LUX MED Diagnostyka, Eurodental, Tabita, Endoterapia, MegaMed, Medicor i Euro-Clinic. Endoterapia świadczy wysokospecjalistyczne usługi endoskopowe, MegaMed opiekę ambulatoryjną i chirurgię jednego dnia, a Medicor oferuje świadczenia ambulatoryjne i diagnostykę obrazową. Tabita to ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.

Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Grupa LUX MED jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która świadczy opiekę medyczną i oferuje ubezpieczenia zdrowotne.
Więcej informacji o Grupie LUX MED można znaleźć na www.luxmed.pl